Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Особливості судового розгляду виборчих справ окружними адміністративними судами

22 вересня 2020, 16:50

Постановою Верховної Ради України «Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році» від 15 липня 2020 року № 795-IX на неділю 25 жовтня 2020 року призначено чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів (крім визначених пунктами 2 і 3 вказаної постанови).

Чергові місцеві вибори призначаються не пізніше ніж за 90 днів до дня виборів, позачергові місцеві вибори — не пізніше ніж за 60 днів до дня виборів. Виборчий процес розпочинається за 50 днів до дня чергових, позачергових місцевих виборів (ч. 1 ст. 195 Виборчого кодексу України).

Відповідно до постанови ЦВК від 30 серпня 2020 року №208 оголошено з 5 вересня 2020 року початок виборчого процесу місцевих виборів, призначених на 25 жовтня 2020 року. Виборчий процес завершується через 15 днів після офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів у порядку, передбаченому цим Кодексом (ст. 196 Виборчого кодексу України).

На виконання вимог ст. 24 Виборчого Кодексу Хмельницький окружний адміністративний суд організовує свою роботу під час виборчого процесу, в тому числі у вихідні дні та в день голосування таким чином, щоб забезпечити прийом і розгляд позовних заяв, скарг та звернень виборчих комісій у строки та спосіб, установлені вказаним Кодексом.

Кодексом адміністративного судочинства України встановлені такі строки звернення до суду та розгляду в справах, пов’язаних з виборчим процесом: 

Предмет оскарження

До дня голосування

У день голосування

Після закінчення голосування

Рішення, дії чи бездіяльність територіальних (окружних) виборчих комісій щодо підготовки та проведення місцевих виборів, членів цієї комісії (ч.4 ст. 273 КАС України)

Строк подання позову

Строк розгляду позову

Строк подання позову

Строк розгляду позову

Строк подання позову

Строк розгляду позову

У 5-денний строк із дня прийняття рішення, вчинення дії або допущення бездіяльності (але не пізніше 22:00 год. дня, що передує дню голосування)

У 2-денний строк (але не пізніше за 2 год. до початку голосування)

У 5-денний строк із дня прийняття рішення, вчинення дії або допущення бездіяльності (але не пізніше 22:00 год. дня, що передує дню голосування)

Вирішуються до закінчення голосування.

У 5-денний строк із дня прийняття рішення, вчинення дії або допущення бездіяльності (але не пізніше 22:00 год. дня, що передує дню голосування)

У 2-денний строк після надходження

Рішення, дії або бездіяльність органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб (ч.3 ст. 275 КАС України)

У 5-денний строк із дня прийняття рішення, вчинення дії або допущення бездіяльності (але не пізніше 22:00 год. дня, що передує дню голосування)

У 2-денний строк (але не пізніше за 2 год. до початку голосування)

У 5-денний строк із дня прийняття рішення, вчинення дії або допущення бездіяльності (але не пізніше 22:00 год. дня, що передує дню голосування)

Вирішуються до закінчення голосування.

У 5-денний строк із дня прийняття рішення, вчинення дії або допущення бездіяльності (але не пізніше 22:00 год. дня, що передує дню голосування)

У 2-денний строк після надходження

Дії або бездіяльність партії (блоку), місцевої організації партії, їхніх посадових осіб та уповноважених осіб, офіційних спостерігачів від суб’єктів виборчого процесу за місцем вчинення дії чи місцем, де ця дія повинна бути вчинена (ч. 5 ст.276 КАС України)

У 5-денний строк із дня прийняття рішення, вчинення дії або допущення бездіяльності (але не пізніше 22:00 год. дня, що передує дню голосування)

У 2-денний строк (але не пізніше за 2 год. до початку голосування)

У 5-денний строк із дня прийняття рішення, вчинення дії або допущення бездіяльності (але не пізніше 22:00 год. дня, що передує дню голосування)

Вирішуються до закінчення голосування.

У 5-денний строк із дня прийняття рішення, вчинення дії або допущення бездіяльності (але не пізніше 22:00 год. дня, що передує дню голосування)

У 2-денний строк після надходження

Строки, встановлені в справах, пов’язаних з виборчим процесом, обчислюються календарними днями і годинами

Строки подання позовних заяв у справах, пов’язаних з виборчим процесом (ст.ст. 273—276 КАС), не може бути поновлено. Позовні заяви, апеляційні скарги, подані після закінчення цих строків, суд залишає без розгляду, керуючись ч. 5 ст. 270 КАС України.

Судовий розгляд

За наявності підстав, передбачених ч. 3 ст. 194 (усі учасники справи заявили клопотання про розгляд справи за їхньої відсутності) та ч. 4 ст. 229 (неявка у судове засідання усіх учасників справи) КАС України, така справа може бути розглянута в порядку письмового провадження, але за особливостями, встановленими ст.ст. 273—277 КАС України.

У справах, пов’язаних з виборчим процесом, суд проголошує повне судове рішення (ч. 1 ст. 271 КАС України). Судові рішення набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження, а в разі їх апеляційного оскарження — з моменту проголошення судового рішення суду апеляційної інстанції (ч. 1 ст. 272 КАС України).

Представництво

Згідно із ст. 279 КАС України особа, яка відповідно до закону про вибори зареєстрована як уповноважений представник або довірена особа кандидата, діє як представник відповідного кандидата в справах, пов’язаних з виборчим процесом, без додаткового уповноваження, тобто без додержання правил ст. 59 КАС України щодо підтверджуючих документів.

Особа, яка відповідно до закону про вибори чи референдум зареєстрована як уповноважена особа (представник) партії (блоку), місцевої організації партії, ініціативної групи референдуму, діє як представник відповідної партії (блоку), місцевої організації партії, ініціативної групи референдуму у справах, пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму, без додаткового уповноваження.

Документом, що підтверджує повноваження уповноваженого представника або довіреної особи кандидата, є відповідне посвідчення, видане в порядку, встановленому законом про вибори чи референдум.

Порядок реєстрації уповноважених представників кандидата та/або довірених осіб кандидата, представників партії, місцевої організації партії, їхні повноваження, вимоги до таких осіб визначені нормами відповідних законів про вибори:

  • статтею 75 Закону України «Про вибори народних депутатів України»;
  • статтею 236 Виборчого кодексу України

 Судовий збір

Частиною 1 статті 4 Закону України «Про судовий збір» встановлено, що судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, у якому відповідна заява або скарга подається до суду.

Суд приймає позовну заяву в справах, пов’язаних з виборчим процесом, до розгляду незалежно від сплати судового збору. У разі несплати судового збору на момент вирішення справи суд одночасно вирішує питання про стягнення судового збору відповідно до правил розподілу судових витрат, встановлених ст. 139 КАС України (ч.9 ст. 273 КАС України).

 

Хмельницький окружний адміністративний суд