flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Заява/Клопотання/Заперечення

 

 

                                                                                                                        Господарський суд   Житомирської                                                                                                       області                          

                                                                                                         майдан Путятинський, 3/65,

                                                                                             м. Житомир, 10002

                                                                                               

                                                                                                                                 Справа № ____________________________

                                                                                                                                   ____________________________________

                                                                                                                                              ( ПІП судді)

                                                                                                                                 представника _________________________

                                                                                                                                            (ПІБ)

                                                                                                                                 ____________________________________

                                                                                                                                (повне найменування підприємства, установи,

                                                                                                                             організації, контактний телефон)

 

 

 

Заява/Клопотання/Заперечення

     ________________________________________________________________________________________

(Вказати зміст питання, яке має бути розглянуто судом, та прохання заявника).

    З підстав (зазначити підстави згідно із якими заявник звертається), у порядку та керуючись статтею 170 Господарського процесуального кодексу  України,

ПРОШУ:

    1.

 

Додатки:

    1.

 

«___»______20___р.                 _____________         _____________                        

         (дата)                               (підпис заявника)     (ініціали та прізвище)