flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Компетенція суду

Господарський суд Житомирської області є спеціалізованим судом першої інстанції у системі судів загальної юрисдикції і розглядає справи, що виникають з господарських правовідносин, а також і інші справи, віднесені процесуальним законом до його підсудності.
Господарський суд Житомирської області має напрямком своєї діяльності суворе дотримання основних засад судочинства, захист прав та охоронюваних законом інтересів учасників господарських правовідносин, сприяння зміцненню законності у сфері господарських відносин.
Здійснюючи правосуддя, суд є незалежним від будь-якого незаконного впливу, від органів законодавчої і виконавчої влади. Правосуддя здійснюється на засадах рівності всіх учасників судового процесу шляхом прийняття обов’язкових до виконання на усій території України рішень, ухвал, постанов.