flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Голови Господарського суду

Житомирської області

від 06 лютого 2020  № 9-ОД

 

 

 

ПРАВИЛА


пропуску осіб до приміщення Господарського суду Житомирської області та на його територію транспортних засобів

(Із змінами, внесеними згідно з наказами Голови Господарського суду Житомирської області № 25-ОД від 22.04.2020, № 44-ОД від 30.06.2020, № 45-ОД від 30.09.2021 та №1-ОД від 04.01.2023)

 

 

1. Загальні положення

 

1.1. Ці Правила визначають порядок пропуску осіб до приміщення суду та на його територію транспортних засобів з метою забезпечення належних умов роботи суддів та працівників апарату суду, забезпечення їх особистої безпеки, підтримання громадського порядку в суді, забезпечення в суді безпеки учасників судового процесу.

1.2. Пропуск осіб до приміщення суду та на його територію транспортних засобів (далі – пропускний режим) здійснюється працівниками територіального управління Служби судової охорони у Житомирській області (далі – Служба).

1.3. Під час здійснення своїх повноважень щодо пропускного режиму в суді працівники Служби керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами в зазначеній сфері, а також цими Правилами.

1.4. Пропуск осіб до приміщення суду не може поєднуватися з діями, які завдають фізичних або моральних страждань особам унаслідок фізичного чи психологічного впливу або принижують їхню гідність.

1.5. На вході до приміщення суду обладнано пункт пропуску з турнікетом, стаціонарним металодетектором арочного типу та ручним металошукачем, засобами відеонагляду та зв’язку.

1.6. Внесення матеріальних цінностей, обладнання, техніки в приміщення суду, а також винесення таких цінностей за межі приміщення здійснюється відповідно до порядку, встановленого головою суду, керівником апарату.

1.7. Для речей, які заборонено проносити до приміщення суду після пункту пропуску обладнано камери схову.

(Зі змінами, відповідно до наказу суду від 22.04.2020 № 25-ОД)

1.8. Контроль за здійсненням пропускного режиму покладається на начальника територіального управління Служби судової охорони у Житомирській області, а також на голову та керівника апарату суду, які інформують начальника територіального управління Служби судової охорони у Житомирській області про порушення вимог цих Правил працівниками Служби.

1.9. Примірник цих Правил розміщується в приміщенні суду перед пунктом пропуску, на інформаційному стенді.

 

2. Порядок пропуску осіб до приміщення суду

 

2.1. Пропускний режим здійснюється в робочі дні та години згідно з установленим головою суду розпорядком роботи.

2.2. У неробочі дні та години пропуск осіб до приміщення суду забороняється, крім випадків, визначених цими Правилами.

2.3. З метою ідентифікації осіб, які прибули до суду, їх пропуск здійснюється на підставі документа, що посвідчує особу (паспорта громадянина України, паспорта громадянина для виїзду за кордон, службового посвідчення, посвідчення адвоката України, національного посвідчення водія України, пенсійного посвідчення, іншого офіційного документа, що містить фотокартку особи та печатку установи, яка видала документ).

Для ідентифікації осіб, які прибули до суду, може бути використаний мобільний додаток Єдиного державного веб-порталу електронних послуг «Портал Дія». Пропуск осіб здійснюється після їх ідентифікації на підставі пред’явлених електронних документів з використанням додатка «Дія», дата та час оновлення яких збігається з датою та часом відвідання особою суду.

(Зі змінами, відповідно до наказу суду від 30.06.2020 № 40-ОД)

2.4. Безперешкодно, зокрема в неробочі години, вихідні, неробочі та святкові дні, до приміщення суду за пред'явленням службового посвідчення встановленого зразка пропускаються: голова суду, заступник голи суду, судді, керівник апарату суду, заступники керівника апарату суду.

2.5. Голови, заступники голів та судді інших судів, судді у відставці пропускаються до приміщення суду в робочі дні та години за пред’явленням посвідчення голови суду, заступника голови суду, судді (судді у відставці).

2.6. Працівники апарату господарського суду пропускаються до приміщення в робочі дні та години за пред’явленням службового посвідчення.

У неробочі години, вихідні, святкові та неробочі дні працівники господарського суду пропускаються до приміщення згідно зі списком, затвердженим головою суду чи керівником апарату суду за пред'явленням службового посвідчення.

2.7. До приміщення господарського суду із застосуванням спеціальних технічних засобів контролю на безпеку пропускаються:

працівники правоохоронних органів, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, працівники Служби, військовослужбовці Національної гвардії України під час виконання ними службових обов’язків – за пред’явленням службового посвідчення;

особи, які беруть участь у розгляді господарських справ, – за списком, складеним працівниками апарату суду, або при пред’явленні ухвали суду та документа, який посвідчує особу. Якщо в особи відсутній документ, який посвідчує особу, працівник Служби через судового розпорядника (секретаря судового засідання) з’ясовує особу, що прибула, і надалі виконує вказівки головуючого в судовому засіданні;

інші особи, які тимчасово залучаються на період виконання робіт у приміщеннях судів, інших органів та установ системи правосуддя (зокрема в неробочий час, вихідні та святкові дні), – згідно зі списком, затвердженим головою суду чи керівником апарату суду (із зазначенням конкретного періоду часу виконання робіт), після пред’явлення документа, який посвідчує особу;

особи, що прибули на відкриті судові засідання, – за пред’явленням документа, який посвідчує особу;

особи, що прибули для участі в засіданнях та інших заходах (наради, переговори тощо), – за списками, підписаними головою суду чи керівником апарату суду, після пред’явлення документа, що посвідчує особу.

Якщо в особи немає документа, який посвідчує особу, працівник Служби інформує про це керівника або заступника керівника апарату суду, який повинен встановити особу та мету візиту відвідувача, а також вирішити питання щодо можливості пропуску такої особи до приміщення.

2.8. Пропуск народних депутатів України до приміщення суду здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про статус народного депутата України».

Пропуск Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини до приміщення суду здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».

(Зі змінами, відповідно до наказу суду від 30.06.2020 № 40-ОД)

2.9. Адвокати пропускаються за пред’явленням документа, що посвідчує особу адвоката. Під час здійснення пропуску адвокатів забороняється проводити огляд документів, пов’язаних із здійсненням адвокатської діяльності. У ході візуального огляду вмісту валіз, сумок, портфелів тощо в частині можливої наявності в них заборонених для пронесення предметів працівник Служби може застосовувати освітлювальний ліхтарик, не допускаючи при цьому безпосереднього контакту з такими документами.

(Зі змінами, відповідно до наказу суду від 22.04.2020 № 25-ОД)

2.10. Допуск іноземців та осіб без громадянства, які не є учасниками судових процесів, до приміщення господарського суду здійснюється з дотриманням вимог, встановлених Державною судовою адміністрацією України, щодо прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців.

2.11. Журналісти, працівники засобів масової інформації пропускаються за пред’явленням документа, що посвідчує особу працівника засобу масової інформації. Застосування ними під час судового засідання аудіо-, відео-, кіно-, фотоапаратури здійснюється в порядку, встановленому відповідним процесуальним законодавством.

2.12. До приміщення суду з вогнепальною, газовою зброєю, пристроями для відстрілу патронів із гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, балончиками, спорядженими речовиною сльозогінної (сльозоточивої чи дратівної) дії, та іншими спеціальними засобами пропускаються працівники Служби, працівники правоохоронних органів та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, військовослужбовці Національної гвардії України під час виконання ними службових обов’язків.

2.13. Бригади швидкої медичної допомоги, працівники аварійної, рятувальної, інженерно-технічної служб тощо пропускаються на територію та до приміщення господарського суду (зокрема в неробочий час, вихідні та святкові дні) за пред’явленням службових посвідчень або документів, що посвідчують особу, у супроводі працівників  суду, а за їх відсутності – працівника Служби.

2.14. У разі аварій, виходу з ладу технічних комунікацій працівники Служби пропускають на територію та до приміщення господарського суду працівників відповідних ремонтних служб у супроводі працівників апарату суду, а за їх відсутності – працівника Служби, і негайно повідомляють про це голову суду чи керівника апарату суду та чергового територіального управління Служби.

2.15. Інформація щодо осіб, які пропускаються до приміщення господарського суду  та не є їх працівниками, заноситься працівниками Служби до Журналу відвідувачів (додаток № 1) (окрім випадків пожежі, вибуху та інших надзвичайних ситуацій, що створюють загрозу життю і здоров’ю осіб, які перебувають у приміщенні суду).

2.16. У робочі дні, після закінчення робочого часу, у приміщенні господарського суду можуть перебувати:

1) судді та працівники суду;

2) особи, що беруть участь у засіданнях та інших заходах (наради, переговори тощо), якщо такі заходи тривають;

3) особи, що беруть участь у судових засіданнях, які на час закінчення робочого дня не завершені;

4) медичний персонал служби невідкладної медичної допомоги, працівники рятувальної, аварійної, технічної, ремонтної служб тощо прибули за викликом.

2.17. Вхід та вихід до приміщення суду особами, що не є їх працівниками, здійснюється лише через центральні входи, обладнані контрольно-пропускними пунктами (окрім працівників екстрених служб у разі надзвичайних ситуацій).

У разі надзвичайної ситуації (блокування центрального входу, пожежі, вибуху, повені тощо) вихід (евакуація) здійснюється через службові, запасні, аварійні виходи (входи).

 

3. Порядок пропуску транспортних засобів на територію суду

 

3.1. В’їзд транспортних засобів на територію господарського суду здійснюється через ворота, обладнані технічними засобами контролю. Інформація щодо транспортних засобів, в’їзду (виїзду) транспортних засобів на територію (з території) суду, заноситься працівниками Служби до Журналу в’їзду (виїзду) транспортних засобів (додаток № 2) (окрім випадків пожежі, вибуху та інших надзвичайних ситуацій, що створюють загрозу життю і здоров’ю осіб, які перебувають у приміщенні суду.

3.2. На територію господарського суду пропускаються:

1) службові транспортні засоби господарського суду;

2) особисті транспортні засоби суддів, працівників суду за списком, затвердженим керівником апарату суду;

3) транспортні засоби інших судів, органів, установ підприємств, організацій за дозволом голови суду чи керівника апарату;

4) транспортні засоби медичних, екстрених, аварійних, технічних та ремонтних служб, які прибули за викликом, у супроводі й під контролем працівників Служби, які здійснюють пропуск осіб до приміщення суду, після пред’явлення відповідного службового посвідчення або документа, що посвідчує особу.

3.3. Вивезення сміття, будівельних відходів тощо з території суду здійснюються під наглядом працівника Служби.

3.4. Забороняється:

вхід (вихід) осіб через пункти пропуску транспортних засобів на території (з території) господарського суду.

 

4. Обмеження щодо пропуску осіб до приміщення суду

 

4.1. Забороняється пропуск до приміщення господарського суду осіб:

1) з явними ознаками алкогольного, наркотичного сп’яніння або психічного розладу;

2) з боєприпасами, вогнепальною, газовою, пневматичною та холодною зброєю, пристроями для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, балончиками, спорядженими речовиною сльозогінної (сльозоточивої чи дратівної) дії, іншими спеціальними засобами активної оборони, крім осіб, визначених у пункті 2.10 розділу 2 цих Правил;

3) з кухонними, складними, сувенірними ножами, кортиками, шаблями тощо;

4) з виробами, пристроями імітаційного характеру, які за своїм зовнішнім виглядом ідентичні зброї та боєприпасам; 

5) з наркотичними речовинами, легкозаймистими, вибухонебезпечними, радіоактивними та отруйними речовинами, піротехнічними засобами тощо;

6) з тваринами (крім осіб варт правоохоронних органів та Національної гвардії України зі службовими собаками);

7) з довгомірними та габаритними предметами, валізами, господарськими сумками, пакетами великих розмірів (понад 600х400х200 мм);

8) з гучномовцями, динаміками, іншими пристроями для гучного відтворення звукової інформації;

9) іншими засобами, предметами, виробами та пристроями, які можуть бути використанні для нападу і створюють загрозу життю чи здоров’ю суддів, працівників суду, учасників судового процесу, відвідувачів, працівників Служби. 

4.2. Особи, які прибули до господарського суду з речами та предметами, з якими заборонено пропуск до приміщення суду, можуть залишити їх у спеціальних індивідуальних камерах схову, обладнаних поряд із пунктами пропуску, окрім речей і предметів, визначених підпунктами 5 – 7 пункту 4.1 розділу 4 цих Правил.

4.3. Тимчасово, у разі запровадження Кабінетом Міністрів України карантину, забороняється пропуск до приміщення господарського суду осіб:

1) з ознаками респіраторних захворювань та підвищеною температурою;

2) без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски;

3) які не є учасниками судових засідань.

(Зі змінами, відповідно до наказу суду від 30.09.2021 № 45-ОД)

4.4. Тимчасово, у зв’язку із запровадженням в Україні воєнного стану, обмежити пропуск до приміщення суду осіб, які не є учасниками судових засідань, за винятком осіб, які користуються сховищем будівлі суду під час повітряної тривоги.

(Зі змінами, відповідно до наказу суду від 04.01.2023 № 1-ОД)

 

Керівник апарату Господарського суду

Житомирської області         О.М. Дєдух