flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Комунікаційна стратегія

                                             «Затверджено»

               Наказом Голови

                                                                              Господарського суду

               Житомирської області

« 02 »  січня  2018 р. № 1-ОД

 

 КОМУНІКАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ

Господарського суду Житомирської області

на 2018 – 2021 роки

    Вступ

   Стратегія комунікаційної діяльності Господарського суду Житомирської області є основним документом для здійснення зовнішньої та внутрішньої комунікації, включає в себе сукупність комунікаційних засобів, методів, прийомів і технік, що покликані надати об’єктивну інформацію про діяльність суду і суддів, налагодити постійний зацікавлений діалог з суспільством в інтересах забезпечення незалежності судової влади, гарантування законності та правопорядку, здійснення незалежності судової влади, реалізації об’єктивного і неупередженого правосуддя.

   Зміст і структура комунікаційної стратегії визначається цілями правосуддя, а завдання суду в цьому напрямку ґрунтуються на нормах Конституції України, Законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про доступ до публічної інформації», Мадридських принципах щодо зв’язку між засобами масової інформації та суддівською незалежністю, інших національних і міжнародних актах, що регулюють діяльність судів в сфері комунікації.

   Контроль і координацію комунікаційної діяльності суду здійснює Голова Господарського суду Житомирської області – Давидюк В.К., а відповідальним за виконання є керівник апарату Господарського суду Житомирської області – Дєдух О.М.

 

  1. Аналіз стану комунікаційної діяльності Господарського суду Житомирської області

  Господарський суд Житомирської області має досвід здійснення внутрішньої і зовнішньої комунікаційної діяльності завдяки впровадженню сучасних інформаційних технологій ведення внутрішнього документообігу, управління апаратом суду та донесення інформації про діяльність суду до широкого кола громадськості через ЗМІ.

   На сьогоднішній день суд забезпечений повним автоматизованим циклом ведення діловодства та проходження судових справ, в якому використовується передовий світовий досвід судового адміністрування та організаційної роботи. Внаслідок цього вдалося досягти надання якісних та професійних послуг громадянам. Діє автоматизована система документообігу суду «Діловодство спеціалізованого суду».

   У структурі Господарського суду Житомирської області  функціонує прес-служба суду, яка взаємодії з засобами масової інформації в складі якого працює суддя-спікер та головний спеціаліст із забезпечення зв’язків із засобами масової інформації (прес-секретар), на якого покладено функції забезпечення комунікаційної діяльності.

 Прес-служба суду здійснює інформування суспільства про діяльність Господарського суду Житомирської області  шляхом оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті Господарського суду Житомирської області: веб-порталу «Судова влада».

  Щоденно здійснюється моніторинг висвітлення діяльності Господарського суду  Житомирської області у засобах масової інформації. На офіційному веб-сайті оприлюднюється інформація про заходи, які проводить господарський суд, а також ті, в яких беруть участь судді та працівники апарату.  Прес-секретар опрацьовує запити та звернення представників засобів масової інформації, забезпечує підготовку і поширення матеріалів про діяльність Господарського суду Житомирської області у ЗМІ, готує і розміщує на сайті спростування інформації, яка не відповідає дійсності, та роз’яснення стосовно діяльності суду у зв’язку з публікаціями про його роботу.

  У приміщенні суду розміщено інформаційні стенди. На вказаних стендах знаходиться інформація про судову систему України, про поточні судові засідання та розклад роботи,  контакти Господарського суду Житомирської області. На них висвітлена інформація про компетенцію Господарського суду Житомирської області, зразки документів, платіжні реквізити, графік особистого прийому громадян керівництвом суду, правила оформлення звернень, порядок пропуску до приміщення суду тощо.

  Таким чином, Господарський суд Житомирської області прагне до відкритості та прозорості у своїй роботі, веде планову та системну комунікаційну діяльність у таких напрямках:

   Планування комунікаційних заходів здійснюється з урахуванням результатів опитування громадян, яке проводиться серед відвідувачів суду щодо оцінки якості роботи Господарського суду Житомирської області та шляхів вирішення проблем, що виникають при відвідуванні суду.

 

  1. Ресурси для здійснення комунікації і проблеми, які потребують вирішення

    Функціональна придатність приміщення суду для здійснення якісного правосуддя у задовільному стані.

    З часу створення суду і до цього часу ведеться активна робота по забезпеченню суддів і працівників апарату належними умовами праці та відповідними приміщеннями для здійснення правосуддя, а також забезпечення громадян, людей з обмеженими фізичними можливостями і відвідувачів вільним, безперешкодним доступом до суду. Сходи до будівлі суду обладнані металевою конструкцією з кнопкою виклику працівника апарату суду, для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

    В господарському суді наявні два зали судових засідань, які облаштовані технічними засобами для проведення засідань у режимі відеоконференції.

 

  1. Мета і основні цілі комунікаційної стратегії Господарського суду Житомирської області

   Метою комунікаційної стратегії Господарського суду Житомирської області є формування довіри громадян до системи судочинства України через довіру до роботи Господарського суду Житомирської області, як ланки системи судочинства і загалом підвищення авторитету судової влади в суспільстві.

   Основні цілі комунікаційної стратегії:

 

    4.Цільові аудиторії комунікаційної діяльності  Господарського суду Житомирської області

   Відповідно до мети та цілей Комунікаційної стратегії Господарського суду Житомирської області її цільовими аудиторіями є:

   Зовнішні:

   Внутрішні:

   Найбільш пріоритетною цільовою групою є групи, що становлять зовнішню цільову аудиторію.

 

   5.Форми і засоби комунікації (канали зв’язків) з цільовими аудиторіями

   Під час вибору каналів зв’язку із цільовою аудиторією необхідно обов’язково врахувати специфіку кожної окремої групи.

  Обираючи засоби комунікації із громадянами, слід розуміти, що ця група є найбільш численною та різноманітною, отже, краще обирати канали, які є більш масовими та доступними широкому загалу.

   Канали зв’язку з громадськістю:

1) проведення опитування громадської думки;

2) випуск друкованої продукції (буклети, брошури тощо);

3) надання інформації через веб-сайт Господарського суду Житомирської області;

4) інтерактивне спілкування з користувачами Інтернету та соціальних мереж;

5) розміщення інформації на інформаційних стендах у приміщенні Господарського суду Житомирської області;

6) надання інформації запитувачем через  судовий інформаційний центр Господарського суду Житомирської області.

Під час визначення каналів комунікації Господарського суду Житомирської області із представниками ЗМІ необхідно врахувати, що ця група є більш вузькою та спеціалізованою, що в окремих засобах масової інформації працюють журналісти, які спеціалізуються на правничій тематиці.

  Каналами комунікації зі ЗМІ може бути обрано:

1) спеціальні навчальні заходи, тематичні семінари для профільних журналістів;

2) роз’яснення і консультації з питань пов’язаних з діяльністю судів;

3) прес-тури для журналістів;

4) надання інформації через веб-сайт Господарського суду Житомирської області;

5) розсилання інформації про діяльність Господарського суду Житомирської області безпосередньо до зацікавлених засобів масової інформації та до інформаційних агентств;

6) організація інтерв’ю з керівництвом Господарського суду Житомирської області.

   Обираючи засоби зв’язку зі студентами юридичних спеціальностей, слід звернути увагу, що основною ідеєю співпраці з цією групою є популяризація роботи в суді з метою формування майбутнього високопрофесійного персоналу. Добір засобів комунікації необхідно здійснювати з наданням переваги таким освітнім заходам:

   Каналами комунікації із представниками суб’єктів владних повноважень можуть бути:

 

   6.Очікуванні результати реалізації Комунікаційної стратегії Господарського суду Житомирської області

   Комунікаційна стратегія Господарського суду Житомирської області впроваджується з метою покращення зв’язків із громадськістю, встановлення змістовного та постійного діалогу із суспільством.

   За результатами реалізації Господарського суду Житомирської області  очікується зростання рівня довіри громадян до судів та працівників апарату суду, підвищення авторитету Господарського суду Житомирської області шляхом поліпшення правової обізнаності населення про порядок захисту їхніх прав та інтересів у судах.

   Громадяни повинні сприймати суди як установи, що покликані захищати їх права. Звертаючись до суду, кожен громадянин має знати, що рішення суду, яким би воно не було, ухвалено неупереджено, виважено та на підставі норм закону.

  Крім того, серед очікуваних результатів реалізації Комунікаційної стратегії Господарського суду Житомирської області  можна назвати:

 

                            Зведений календар запланованих заходів  на 2018 рік

Назва заходу

Цільова  аудиторія на яку направлений захід

Орієнтована дата проведення

Очікуваний результат

Відповідальна особа

Примітка

1.

Налагодження системи оперативного обміну інформацією  з професійних та ін. питань діяльності суду та судової системи загалом

судді та працівники суду

постійно

ефективна взаємодія всіх працівників суду при виконанні професійних обов'язків, вироблення спільних позиції з питань діяльності суду

Голова суду та керівник апарату суду

 

2.

Оновлення Інтернет сторінки суду

громадяни, відвідувачі суду, представники ЗМІ, громадські організації, представники органів державної влади і місцевого самоврядування

постійно

швидке, оперативне отримання довідкової інформації про діяльність суду

Прес-секретар

 

3.

Оновлення інформаційних стендів у приміщенні суду

громадяни, відвідувачі суду, представники ЗМІ, правозахисні організації

в міру необхідності , у зв'язку із новими змінами в законодавстві

зменшення черг громадян до канцелярії суду для отримання інформації, швидкість та доступність отримання громадянами інформації

Прес-секретар

 

4.

Організація виступів, інтерв'ю  керівництва суду, суддів з актуальних питань

громадяни регіону, у випадку конкретного питання – відповідні цільові групи

за домовленістю

презентація суду як відкритої установи, висвітлення окремих питань судочинства та роботи суду

Суддя-спікер

 

5.

Моніторинг матеріалів у ЗМІ, які стосуються діяльності суду, при необхідності, організація оперативного реагування на них

цільові аудиторії, які визначаються за результатами моніторингу

постійно

оперативне реагування  дозволяє уникнути недостовірності інформації, що може розміщуватися в ЗМІ щодо роботи суду, передбачає можливість її спростування

Прес-секретар

 

6.

Проведення «Днів відкритих дверей»

студенти, школярі

кожне півріччя

надання інформації про особливості роботи в суді, підвищення довіри до суду

Суддя-спікер та керівник апарату суду

 29.03.2018

30.10.2018

7.

Оглядова екскурсія для студентів юридичного факультету

студенти

кожне півріччя

ознайомлення майбутніх юристів з діяльністю суду

Суддя-спікер та керівник апарату суду

 10.05.2018

8.

Проведення заходів для дітей до Дня працівників суду

школярі

один раз на рік

формування у дітей власної думки щодо значення суду

Суддя спікер та преc-секретар суду

01.11.2018

28.11.2018

04.12.2018

9.

Проведення опитування громадян-відвідувачів з питань, що стосуються  оцінки та ефективності діяльності суду

відвідувачі суду

кожне півріччя

оцінка довіри до діяльності суду, отримання інформації про

недоліки роботи з метою їх подальшого усунення

Прес-секретар

 04 липня-03 серпня 2018 року

10.

Проведення конференцій , круглих столів, виробничих нарад

судді, представники ЗМІ, представники органів державної влади, адвокати, громадські організації

 в міру необхідності

інформування про роботу суду , демонстрація відкритості діяльності, формування позитивного іміджу суду

Голова суду та керівник апарату суду

 

11.

Організація проходження  практики студентів юридичних спеціалізацій в суді

студенти  юридичних спеціальностей

у відповідності до графіку навчання

популяризація роботи в суді, підвищення рівня професії юриста

Керівник апарату суду

січень-березень 2018 р.

 

 

                         Зведений календар запланованих заходів  на 2019 рік

Назва заходу

Цільова  аудиторія

Дата проведення

Очікуваний результат

Відповідальна особа

Примітка

1.

Налагодження системи оперативного обміну інформацією  з професійних та ін. питань діяльності суду та судової системи загалом

судді та працівники апарату суду

постійно

ефективна взаємодія всіх працівників суду при виконанні професійних обов'язків, вироблення спільних позиції з питань діяльності суду

голова суду та керівник апарату суду

постійно

2.

Оновлення сторінки суду на офіційному веб- порталі «Судової влади України» та у соціальній мережі Facebook

громадяни, відвідувачі суду, представники ЗМІ, громадські організації, представники органів державної влади і місцевого самоврядування

постійно

своєчасне отримання належної  інформації суб’єктами  щодо виклику до суду; резонансних справ тощо

прес-секретар

постійно

3.

Оновлення інформаційних стендів у приміщенні суду

громадяни, відвідувачі суду, представники ЗМІ, правозахисні організації

постійно

зменшення черг громадян до канцелярії суду для отримання інформації, швидкість та доступність отримання особами інформації

прес-секретар

за необхідності

4.

Організація виступів, інтерв'ю  керівництва суду, суддів з актуальних питань

жителі регіону, у випадку конкретного питання – відповідні цільові групи

за домовленістю

презентація суду як відкритої установи, висвітлення окремих питань судочинства та роботи суду

суддя-спікер

за необхідності

5.

Моніторинг матеріалів у ЗМІ, які стосуються діяльності суду, при необхідності, організація оперативного реагування на них

цільові аудиторії, які визначаються за результатами моніторингу

постійно

оперативне реагування  дозволяє уникнути недостовірної інформації, що може розміщуватися в ЗМІ щодо роботи суду, передбачає можливість її спростування

прес-секретар

постійно

6.

Проведення «Днів відкритих дверей»

студенти, школярі

двічі на рік

надання інформації про особливості роботи в суді, підвищення довіри до суду

суддя-спікер та керівник апарату суду

14.03.2019

10.04.2019

03.05.2019

10.10.2019

24.10.2019

7.

Оглядова екскурсія для студентів навчальних закладів

студенти

двічі на рік

ознайомлення майбутніх юристів з діяльністю суду

суддя-спікер та керівник апарату суду

22.04.2019

10.05.2019

(лекції для студентів: 24.04.2019, 21.05.2019, 03.06.2019,

15.11.2019)

8.

Проведення конкурсу серед дітей початкової та середньої школи на кращий малюнок на тему «Моє бачення правосуддя» до Дня працівників суду

школярі

один раз на рік

формування у дітей власної думки щодо ролі суддів в житті суспільства

суддя-спікер та прес-секретар суду

Уроки справедливості

24.04.2019

22.05.2019

27.05.2019

 

Конкурс на кращий малюнок -31.10.2019-11.12.2019

 

9.

Проведення лекції школярам до Всеукраїнського тижня права

школярі

один раз на рік

зосередити увагу учнів на проблематиці захисту прав людини в сучасних умовах

суддя-спікер та прес-секретар суду

 06.12.2019

10.

Проведення анонімного опитування громадян-відвідувачів суду  щодо оцінки роботи суду

відвідувачі суду

один раз на рік

оцінка довіри до діяльності суду, отримання  інформації про недоліки          роботи з метою       їх подальшого усунення

прес-секретар

03.06-19.07.2019,

22.10-22.11.2019

11.

Проведення конференцій, круглих столів, виробничих нарад

судді, представники ЗМІ, представники органів державної влади, адвокати, громадські організації

в міру необхідності

інформування про роботу суду, демонстрація відкритості діяльності, формування позитивного    іміджу суду

голова суду та керівник апарату суду

18.04.2019

10.06.2019

 

12.

Організація проходження  практики студентами юридичних спеціалізацій в суді

студенти  юридичних спеціальностей

у відповідності до графіку навчання

популяризація роботи в суді, підвищення рівня престижності професії юриста

керівник апарату суду

 18.03-12.04.2019

 

 

                              Зведений календар запланованих заходів  на 2020 рік

Назва заходу

Цільова  аудиторія

Дата проведення

Очікуваний результат

Відповідальна особа

Примітка

1.

Налагодження системи оперативного обміну інформацією  з професійних та ін. питань діяльності суду та судової системи загалом

судді та працівники апарату суду

постійно

ефективна взаємодія всіх працівників суду при виконанні професійних обов'язків, вироблення спільних позиції з питань діяльності суду

голова суду та керівник апарату суду

постійно

2.

Оновлення сторінки суду на офіційному вебпорталі «Судової влади України» та у соціальній мережі Facebook

громадяни, відвідувачі суду, представники ЗМІ, громадські організації, представники органів державної влади і місцевого самоврядування

постійно

своєчасне отримання належної  інформації суб’єктами  щодо виклику до суду; резонансних справ тощо

прессекретар

постійно

3.

Оновлення інформаційних стендів у приміщенні суду

громадяни, відвідувачі суду, представники ЗМІ, правозахисні організації

постійно

зменшення черг громадян до канцелярії суду для отримання інформації, швидкість та доступність отримання особами інформації

прессекретар

за необхідності

4.

Організація виступів, інтерв'ю  керівництва суду, суддів з актуальних питань

жителі регіону, у випадку конкретного питання – відповідні цільові групи

за домовленістю

презентація суду як відкритої установи, висвітлення окремих питань судочинства та роботи суду

суддя-спікер

за необхідності

5.

Моніторинг матеріалів у ЗМІ, які стосуються діяльності суду, при необхідності, організація оперативного реагування на них

цільові аудиторії, які визначаються за результатами моніторингу

постійно

оперативне реагування  дозволяє уникнути недостовірної інформації, що може розміщуватися в ЗМІ щодо роботи суду, передбачає можливість її спростування

прессекретар

постійно

6.

Проведення «Днів відкритих дверей»

студенти, школярі

двічі на квартал

надання інформації про особливості роботи в суді, підвищення довіри до суду

суддя-спікер та керівник апарату суду,прессекретар

 

7.

Оглядова екскурсія для студентів навчальних закладів

студенти

двічі на квартал

ознайомлення майбутніх юристів з діяльністю суду

суддя-спікер та керівник апарату суду,прессекретар

 

8.

Проведення конкурсу для учнів 7-11 класів на краще есе (роздум) на тему: "Суд майбутнього" до Дня працівників суду

школярі

один раз на рік

формування у підлітків власної думки щодо значення судової влади у державі

суддя-спікер та прессекретар суду

 

 

9.

Проведення лекції школярам до Всеукраїнського тижня права

школярі

один раз на рік

зосередити увагу учнів на проблематиці захисту прав людини в сучасних умовах

суддя-спікер та прессекретар суду

24.06-28.06.2020-проведення флешмобу для дітей 3-14 років з нагоди Дня Конституції України

10.

Проведення анонімного опитування громадян-відвідувачів суду щодо оцінки роботи суду

відвідувачі суду

один раз на рік

(жовтень 2020 року)

оцінка довіри до діяльності суду, отримання  інформації про недоліки          роботи з метою       їх подальшого усунення

прессекретар

05.11-07.12.2020

11.

Проведення конференцій, круглих столів, виробничих нарад

судді, представники ЗМІ, представники органів державної влади, адвокати, громадські організації

в міру необхідності

інформування про роботу суду, демонстрація відкритості діяльності, формування позитивного    іміджу суду

голова суду та керівник апарату суду

21.05.2020- участь у флешмобі до Дня вишиванки;

01.06.2020-відзначення Міжнародного дня захисту дітей

24.08.2020 - флешмоб "Моя Україна" 

 

12.

Організація проходження  практики студентами юридичних спеціалізацій в суді

студенти  юридичних спеціальностей

у відповідності до графіку навчання

популяризація роботи в суді, підвищення рівня престижності професії юриста

керівник апарату суду

 січень - березень 2020

 

    

                               Зведений календар запланованих заходів  на 2021 рік

Назва заходу

Цільова  аудиторія

Дата проведення

Очікуваний результат

Відповідальна особа

Примітка

1.

Налагодження системи оперативного обміну інформацією  з професійних та ін. питань діяльності суду та судової системи загалом

судді та працівники апарату суду

постійно

ефективна взаємодія всіх працівників суду при виконанні професійних обов'язків, вироблення спільних позиції з питань діяльності суду

голова суду та керівник апарату суду

постійно

07.04.2021 - затверджено Положенння про пресслужбу Господарського суду Житомирської області

2.

Оновлення сторінки суду на офіційному вебпорталі «Судової влади України» та у соціальній мережі Facebook

громадяни, відвідувачі суду, представники ЗМІ, громадські організації, представники органів державної влади і місцевого самоврядування

постійно

своєчасне отримання належної  інформації суб’єктами  щодо виклику до суду; резонансних справ тощо

прессекретар

постійно

3.

Оновлення інформаційних стендів у приміщенні суду

громадяни, відвідувачі суду, представники ЗМІ, правозахисні організації

постійно

зменшення черг громадян до канцелярії суду для отримання інформації, швидкість та доступність отримання інформації

прессекретар

за необхідності

4.

Організація виступів, інтерв'ю  керівництва суду, суддів з актуальних питань

жителі регіону, у випадку конкретного питання – відповідні цільові групи

за домовленістю

презентація суду як відкритої установи, висвітлення окремих питань судочинства та роботи суду

суддя-спікер

за необхідності

5.

Моніторинг матеріалів у ЗМІ, які стосуються діяльності суду, при необхідності, організація оперативного реагування на них

цільові аудиторії, які визначаються за результатами моніторингу

постійно

оперативне реагування  дозволяє уникнути недостовірної інформації, що може розміщуватися в ЗМІ щодо роботи суду, передбачає можливість її спростування

прессекретар

постійно

6.

Проведення «Днів відкритих дверей»

студенти, школярі

щоквартально

надання інформації про особливості роботи в суді, підвищення довіри до суду

суддя-спікер та прессекретар

 

7.

Оглядова екскурсія для студентів навчальних закладів

студенти

щоквартально

ознайомлення майбутніх юристів з діяльністю суду

суддя-спікер та прессекретар

 

8.

Проведення конкурсу для учнів 1-11 класів на кращий малюнок на тему: "Суд майбутнього" до Дня працівників суду

школярі

один раз на рік

формування у підлітків власної думки щодо значення судової влади у державі

суддя-спікер та прессекретар суду

 

 

9.

Проведення лекції школярам до Всеукраїнського тижня права

школярі

один раз на рік

зосередити увагу учнів на проблематиці захисту прав людини в сучасних умовах

суддя-спікер та прессекретар суду

 14.05.2021- практичний онлайн-семінар для студентів спеціальності "Право" Поліського національного університету

10.

Проведення анонімного опитування громадян-відвідувачів суду щодо оцінки роботи суду

відвідувачі суду

один раз на рік

(жовтень 2021 року)

оцінка довіри суспільства до суду, отримання  інформації про недоліки          роботи з метою  подальшого усунення

прессекретар

 

11.

Проведення конференцій, круглих столів, виробничих нарад

судді, представники ЗМІ, представники органів державної влади, адвокати, громадські організації

за необхідності

інформування про роботу суду, демонстрація відкритості діяльності, формування позитивного    іміджу суду

голова суду, суддя-спікер, керівник апарату суду

26-28 лютого 2021 року- участь у у IV Міжнародній науково-практичній конференції «EUROPEAN SCIENTIFIC DISCUSSIONS», яка проходила у Римі, Італія;

20.05.2021- участь у флешмобі до Дня вишиванки;

28.05-04.06.2021 - виставка виробів ручної роботи: "Талант - це віра в себе, в свою силу";

01.06.2021 - участь у відзначенні Міжнародного дня захисту дітей;

04.06.2021 - презентація фільму: "Від державного арбітра до господарського суду - від особистості до колективу професіоналів";

25.06.2021 - участь у флешмобі Конституція для всіх.

 

12.

Організація проходження  практики студентами юридичних спеціалізацій в суді

студенти  юридичних спеціальностей

у відповідності до графіку навчання

популяризація роботи в суді, підвищення рівня престижності професії юриста

керівник апарату суду

січень - лютий 2021 року

червень 2021