flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Комунікаційна стратегія

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ голови Господарського суду

Житомирської області

16 січня 2024 року  № 6-ОД

                                           

                                                                                                                                          

КОМУНІКАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ

Господарського суду Житомирської області

на 2024 – 2026 роки

      Зміст

 

 1. Вступ
 2. Аналіз стану комунікаційної діяльності суду
 3. Ресурси для здійснення комунікації
 4. Стан зв’язків з громадськістю суду
 5. Мета і основні цілі Комунікаційної стратегії суду
 6. Цільові аудиторії суду
 7. Форми і засоби комунікації (канали зв’язків) з цільовими аудиторіями
 8. Очікувані результати від реалізації запланованих заходів

 

      1.Вступ

Комунікаційна стратегія Господарського суду Житомирської області (далі – суд) є основним документом для здійснення зовнішньої та внутрішньої комунікацій, включає в себе сукупність комунікаційних засобів, методів, прийомів і технік, що покликані надати об’єктивну інформацію про діяльність суду і суддів, налагодити постійний зацікавлений діалог з суспільством в інтересах забезпечення незалежності судової влади, гарантування законності та правопорядку, реалізації об’єктивного і неупередженого правосуддя.

Зміст і структура Комунікаційної стратегії визначається цілями правосуддя, а завдання суду в цьому напрямку ґрунтуються на нормах Конституції України, Законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про доступ до публічної інформації», Мадридських принципах щодо зв’язку між засобами масової інформації та суддівською незалежністю, інших національних і міжнародних актах, що регулюють діяльність судів в сфері комунікації.

Координацію комунікаційної діяльності суду здійснює голова суду,  відповідальні за виконання: суддя-спікер, керівник апарату суду та  головний спеціаліст із забезпечення зв’язків з засобами масової інформації (прессекретар).

     2.Аналіз стану комунікаційної діяльності суду

Суд має досвід здійснення внутрішньої і зовнішньої комунікаційної діяльності завдяки впровадженню сучасних інформаційних технологій ведення внутрішнього документообігу,  ефективному управлінню апаратом суду та оперативному донесенню інформації про діяльність суду до широкого кола громадськості через засоби масової інформації (далі – ЗМІ).

На сьогоднішній день суд забезпечений повним автоматизованим циклом ведення діловодства та проходження судових справ, в якому використовується передовий світовий досвід судового адміністрування та організаційної роботи. Внаслідок цього вдалося досягти надання якісних та професійних послуг громадянам. Діє автоматизована система документообігу суду «Діловодство спеціалізованого суду».

Відповідно до Положення про пресслужбу Господарського суду Житомирської області, яке затверджено рішенням зборів суддів № 2 від 07.04.2021 р., у структурі суду функціонує пресслужба суду, яка є офіційним джерелом інформації про його роботу та складається з судді-спікера та прессекретаря.

Пресслужба здійснює інформування суспільства про діяльність суду  шляхом оприлюднення інформації на офіційному вебсайті суду вебпорталу «Судова влада» та на сторінці у соціальній мережі Facebook.

Щоденно здійснюється моніторинг висвітлення діяльності суду у засобах масової інформації загальнодержавного та місцевого значення.

На офіційному вебсайті оприлюднюється інформація про заходи, які проводить суд, а також ті, в яких беруть участь судді та працівники апарату.  

Прессекретар опрацьовує запити та звернення представників ЗМІ, забезпечує підготовку і поширення матеріалів про діяльність суду у ЗМІ, готує і розміщує на сайті спростування інформації, яка не відповідає дійсності, та роз’яснення стосовно діяльності суду у зв’язку з публікаціями про його роботу.

У приміщенні суду розміщено інформаційні стенди. На вказаних стендах знаходиться інформація про поточні судові засідання та розклад роботи,  контакти пресслужби. Наявні зразки документів, платіжні реквізити, графік особистого прийому громадян керівництвом суду, порядок пропуску до приміщення суду тощо.

Таким чином, суд прагне до відкритості та прозорості у своїй роботі, веде планову та системну комунікаційну діяльність у таких напрямках:

Щороку проводиться анонімне опитування відвідувачів суду з метою отримання пропозицій, скарг, зауважень щодо роботи суду. Отримані відповіді враховуються при плануванні роботи суду, з метою її поліпшення.

       3.Ресурси для здійснення комунікації

Функціональна придатність приміщення суду для здійснення якісного правосуддя у задовільному стані.

З часу створення суду і до цього часу ведеться активна робота по забезпеченню   суддів і працівників апарату належними умовами праці та відповідними приміщеннями для здійснення правосуддя.

Для зручності, канцелярія суду знаходиться на І поверсі приміщення.

Належні умови у суді також створені для представників сторін, адвокатів. Облаштовано, на І поверсі суду, кімнату для ознайомлення із матеріалами справи.

Забезпечено безперешкодний доступ до приміщення суду для людей з   обмеженими фізичними можливостями. Зокрема, на вході до приміщення суду облаштований сучасний пандус з кнопкою виклику відповідального працівника апарату суду, працює підйомник для маломобільних осіб,  ліфт.

Розгляд справ здійснюється на 1-2, 4-7 поверхах приміщення суду, зокрема 8 залів облаштовані технічними засобами для проведення засідань у режимі відеоконференцзв’язку.

На 7 поверсі наявний великий зал, який використовується при розгляді судових справ, що становлять підвищений суспільний інтерес, навчань, нарад, семінарів.

В одному із залів судових засідань розміщений банер суду, який використовується для проведення тематичних заходів.

Також у приміщенні суду наявна бібліотека, з значним фондом нормативно-правових актів, коментарів, періодики та ін.

      4.Стан зв’язків з громадськістю суду

Господарський суд Житомирської області використовує два основні інформаційні джерела: сайт суду на вебпорталі «Судова влада України» та сторінку в соціальній мережі Facebook.

Ведеться активна робота інформаційно-просвітницького характеру з учнями та студентами, зокрема: дні відкритих дверей, оглядові екскурсії, відриті лекції, конкурси на творчі роботи, уроки справедливості для учнів молодших та середніх класів тощо.

У рамках внутрішньої комунікації проводяться семінари для колективу, тематичні заходи та ін.

      5.Мета і основні цілі комунікаційної стратегії суду

Метою Комунікаційної стратегії суду є формування довіри громадян до системи судочинства України через довіру до роботи Господарського суду Житомирської області, як ланки системи судочинства. Налагодження відкритого та ефективного діалогу суду з громадськістю, формування позитивного іміджу судової влади в Україні в цілому.

Основні цілі Комунікаційної стратегії:

      6.Цільові аудиторії  суду

Внутрішні:

 1. судді;
 2. судді у відставці;
 3. працівники апарату суду.

Зовнішні:

 1. громадяни, громадські організації, науково-експертні установи;
 2. ЗМІ;
 3. органи державної влади та місцевого самоврядування.

      7.Форми і засоби комунікації (канали зв’язків) з цільовими аудиторіями

Пріоритетними цільовими аудиторіями суду є зовнішні групи, зокрема:

Основні канали комунікації: вебсайт та сторінка суду у соціальній мережі, інформаційні стенди, телефонна комунікація, організація тематичних та просвітницьких заходів тощо.

Важливо, під час вибору каналів зв’язку із цільовою аудиторією обов’язково врахувати специфіку кожної окремої групи.

Обираючи засоби комунікації із громадянами, слід розуміти, що ця група є найбільш численною та різноманітною, отже, краще обирати канали, які є більш масовими та доступними широкому загалу.

Канали зв’язку з громадськістю:

1) проведення анонімного опитування громадської думки;

2) випуск друкованої продукції (буклети, брошури тощо);

3) надання інформації через вебсайт суду;

4) інтерактивне спілкування з користувачами Інтернету та соціальних мереж;

5) розміщення інформації на інформаційних стендах у приміщенні суду;

6) оперативне надання відповіді запитувачам публічної інформації.

Під час визначення каналів комунікації із представниками ЗМІ необхідно врахувати, що ця група є більш вузькою та спеціалізованою, що в окремих засобах масової інформації працюють журналісти, які спеціалізуються на правничій тематиці.

Каналами комунікації зі ЗМІ може бути обрано:

1) спеціальні навчальні заходи, тематичні семінари для профільних журналістів;

2) роз’яснення і консультації з питань пов’язаних з діяльністю судів;

3) престури для журналістів;

4) надання інформації через вебсайт суду;

5) розсилання інформації про діяльність суду безпосередньо до зацікавлених засобів масової інформації та до інформаційних агентств;

6) організація інтерв’ю з керівництвом суду.

Обираючи засоби зв’язку зі студентами юридичних спеціальностей, слід звернути увагу, що основною ідеєю співпраці з даною групою є популяризація роботи в суді, з метою формування майбутнього високопрофесійного персоналу. Добір засобів комунікації необхідно здійснювати з наданням переваги таким освітнім заходам:

Каналами комунікації із представниками суб’єктів владних повноважень можуть бути:

      8.Очікувані результати від реалізації запланованих заходів

Комунікаційна стратегія суду впроваджується з метою покращення зв’язків із громадськістю, налагодження ефективного та зворотнього діалогу із суспільством.

 За результатами реалізації очікується зростання рівня довіри громадян до суддів та працівників апарату суду, підвищення авторитету суду шляхом поліпшення правової обізнаності населення про порядок захисту їхніх прав та інтересів у судах.

 Громадяни повинні сприймати суди як установи, що покликані захищати їх права. Звертаючись до суду, кожен громадянин має знати, що рішення суду, яким би воно не було, ухвалено неупереджено, виважено та на підставі норм закону.

Отже, серед очікуваних результатів можна назвати:

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ голови Господарського суду

Житомирської області

16 січня 2024 року  № 6-ОД

Зведений календар запланованих заходів на 2024 рік

Назва заходу

Цільова  аудиторія

Дата проведення

Очікуваний результат

Відповідальна особа

Примітка

1.

Налагодження системи оперативного обміну інформацією  з професійних та ін. питань діяльності суду та судової системи загалом

судді та працівники апарату суду

постійно

ефективна взаємодія всіх працівників суду при виконанні професійних обов'язків, вироблення спільних позиції з питань діяльності суду

голова суду та керівник апарату суду

 

2.

Оновлення сторінки суду на офіційному вебпорталі «Судова влада України» та у соціальній мережі Facebook

громадяни, відвідувачі суду, представники ЗМІ, громадські організації, представники органів державної влади і місцевого самоврядування

постійно

своєчасне отримання належної  інформації суб’єктами  щодо виклику до суду; резонансних справ тощо

прессекретар

 

3.

Оновлення інформаційних стендів у приміщенні суду

громадяни, відвідувачі суду, представники ЗМІ, правозахисні організації

постійно

зменшення черг громадян до канцелярії суду для отримання інформації, швидкість та доступність отримання інформації

прессекретар

 

4.

Організація виступів, інтерв'ю  керівництва суду, суддів з актуальних питань

жителі регіону, у випадку конкретного питання – відповідні цільові групи

за домовленістю

презентація суду як відкритої установи, висвітлення окремих питань судочинства та роботи суду

суддя-спікер

 

5.

Моніторинг матеріалів у ЗМІ, які стосуються діяльності суду, при необхідності, організація оперативного реагування на них

цільові аудиторії, які визначаються за результатами моніторингу

постійно

оперативне реагування  дозволяє уникнути недостовірної інформації, що може розміщуватися в ЗМІ щодо роботи суду, передбачає можливість її спростування

прессекретар

 

6.

Проведення «Днів відкритих дверей»

студенти, школярі

чотири рази на рік

надання інформації про особливості роботи в суді, підвищення довіри до суду

суддя-спікер та прессекретар

 

7.

Оглядова екскурсія для студентів навчальних закладів

студенти

чотири рази на рік

ознайомлення майбутніх юристів з діяльністю суду

суддя-спікер та прессекретар

 

8.

Проведення творчих конкурсів для дітей до Дня захисту дітей та Дня працівників суду

школярі

двічі на рік

формування у дітей власної думки щодо значення судової влади у державі

суддя-спікер та прессекретар суду

 

9.

Проведення лекції школярам до Всеукраїнського тижня права

школярі

один раз на рік

зосередити увагу учнів на проблематиці захисту прав людини в сучасних умовах

суддя-спікер та прессекретар суду

 

10.

Організація тематичних заходів до пам’ятних подій, історичних дат державотворення, зокрема системи судоустрою

громадськість

за необхідності

підтримання української історії, культури

суддя-спікер та прессекретар суду

 

11.

Проведення анонімного опитування громадян-відвідувачів суду щодо оцінки роботи суду

відвідувачі суду

один раз на рік

 

оцінка довіри суспільства до суду, отримання  інформації про недоліки роботи з метою  подальшого їх усунення

прессекретар

 

12.

Проведення конференцій, круглих столів, виробничих нарад

судді, представники ЗМІ, представники органів державної влади, адвокати, громадські організації

за необхідності

інформування про роботу суду, демонстрація відкритості діяльності, формування позитивного іміджу суду

голова суду, суддя-спікер, керівник апарату суду

 

13.

Публікації статтей, участь у наукових конференціях

наукова спільнота, учасники судових проваджень

за необхідності

висвітлення змін та актуальних питань процесуального законодавства тощо

суддя-спікер та прессекретар суду

 

14.

Організація проходження  практики студентами юридичних спеціалізацій в суді

студенти  юридичних спеціальностей

у відповідності до графіку навчання

популяризація роботи в суді, підвищення рівня престижності професії юриста

керівник апарату суду