flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                     Наказ голови

                                                                                     Господарського суду

                                                                                     Житомирської області

                                                                                     11.12.2019 № 40-ОД

 

 

                Перелік відомостей, що становлять службову інформацію

                           у Господарському суді Житомирської області

 

 

1.Відомості з питань мобілізаційної роботи.

1.1. Відомості про зміст планів та програм мобілізаційної підготовки, результати їх виконання в цілому щодо Суду.

1.2. Відомості за окремими показниками про потреби, обсяги матеріально-технічного, фінансового забезпечення заходів, передбачених мобілізаційними планами, планами переведення на функціонування в умовах особливого періоду в цілому щодо Суду.

1.3. Відомості про зміст переліків посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню під час мобілізації та у воєнний час у цілому щодо Суду.

1.4. Відомості про чисельність військовозобов'язаних, які заброньовані за Судом.

1.5. Функціональні обов'язки персоналу Суду на особливий період.

1.6. Відомості за окремими показниками про організацію оповіщення, зв’язку, управління мобілізацією, порядок, терміни виконання заходів переведення на роботу в умовах особливого періоду в цілому щодо Суду.

1.7. Відомості про оповіщення та збір персоналу  Суду, що містять інформацію про домашні, мобільні телефони, місце проживання працівників.

1.8. Звіт про чисельність військовозобов’язаних, які заброньовані згідно з переліками посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають

бронюванню на період мобілізації та на воєнний час.

 

2.Відомості з питань захисту інформації та охорони.

2.1. Відомості, що містяться в документах із захисту інформації (крім документів загального характеру та таких, які становлять державну таємницю).

2.2. Узагальнені відомості про організацію  захисту інформації  в Суді.

2.3. Відомості, що розкривають систему охорони, пропускний та внутрішньообʼєктовий режим, технічне оснащення охорони об’єктів Суду, розташування і характеристику постів охорони, об’єктових і периметрових систем відеоспостереження і сигналізації.

 

3.Відомості з питань організації роботи Суду.

3.1. Відомості, що містяться в документах Суду, що містять службову інформацію інших органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.

3.2. Відомості, що містяться в протоколах засідань зборів суддів Суду,  рішеннях зборів суддів Суду, щодо яких прийнято рішення про віднесення до службової інформації.

3.3. Відомості, що містяться в постановах Голови Суду про вжиття спеціальних заходів забезпечення безпеки відповідно до Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів».

3.4. Відомості, що містяться в наказах, розпорядженнях, дорученнях керівництва Суду, щодо яких прийнято рішення про віднесення до службової інформації.

3.5. Відомості, що містяться у внутрівідомчій службовій кореспонденції Суду (акти, доповідні, службові записки, пояснення, протоколи, заявки, довідки, аналізи, узагальнення, методичні рекомендації, подання, пропозиції, звіти, повідомлення тощо), пов’язані з розробкою напряму діяльності Суду або процесом прийняття рішень, що передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

3.6. Відомості, що можуть міститися в обліково-статистичних картках.

3.7. Відомості з автоматизованої системи діловодства Суду (АСДС), крім даних АСДС, які надаються працівниками структурних підрозділів апарату Суду на виконання своїх посадових обов’язків.

3.8. Відомості щодо технічних характеристик майна Суду, призначеного для забезпечення безперебійного функціонування Суду.

3.9 Відомості, що можуть міститися в трудових книжках працівників Суду і вкладках до них.

3.10. Відомості, що містяться в особових справах суддів і працівників апарату Суду (крім Присяг суддів; декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданих відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»).

3.11. Відомості, що містяться в особових картках працівників суду.

3.12. Відомості, що містяться в документах обліку печаток і штампів Суду.

3.13. Відомості, отримані в процесі службових розслідувань, до моменту прийняття щодо них рішень.

3.14. Інформація, що міститься в дисциплінарних справах.

Інші відомості, що містяться в документах Суду, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності Суду, процесом прийняття рішень і яким присвоєно гриф «Для службового користування».

 

 

СХВАЛЕНО:

Протокол засідання комісії

з питань роботи із службовою

інформацією у Господарському

суді Житомирської області

11.12.2019 № 1