flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

 
Згідно з п. 2.6 Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Господарському суді Житомирської областінадання публічної інформації про діяльність Суду запитувачам інформації на їх запити, а також розміщення вказаної інформації на офіційному вебсайті Суду та інформаційному стенді в приміщенні Суду забезпечують керівники структурних підрозділів апарату Суду за такими напрямами діяльності
-  про  інформацію довідкового характеру з Автоматизованої системи документообігу Суду (далі - АСД), документів, що зберігаються в архіві Суду; про рух судових справ, день, час і місце їх розгляду, стан розгляду справ на поточну дату в усній формі (за телефоном) – працівники загального відділу (канцелярії) тел. 48 16 18 ;
- про доступ до судових засідань у Суді – начальник відділу організації судового процесу та служби судових розпорядників Маринченко Ігор Анатолійович  тел. 48 16 25 ;
-  про вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад, результати конкурсу, проходження державної служби, інші питання, пов’язані з кадровим забезпеченням - начальник відділу по роботі з персоналом Тернова Тетяна Василівна тел. 48 16 26 ;
-  про нормативно-правові засади діяльності Суду, статистичні дані щодо здійснення судочинства Судом, відображені у звітах, матеріали аналізів та узагальнень судової практики Суду, відомості з бібліотечного фонду -  начальник відділу аналітичної роботи та судової статистики Ремез Валентина Андріївна тел. 48 16 42 ;
-  про інформаційно-телекомунікаційні системи, бази даних Суду, щодо технічних питань роботи АСД, наповнення інформацією вебсайту Суду – начальник відділу інформаційного забезпечення судового процесу Секушин В'ячеслав Олександрович тел. 48 16 00 ;
-  про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету; інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми та іншу інформацію, передбачену статтею 28 Бюджетного кодексу України; про доходи суддів і працівників апарату Суду – начальник відділу планово-фінансової діяльності та бухгалтерського обліку Кирик Ольга Петрівна тел. 48 16 19 ;
-  про матеріально-технічне забезпечення Суду; публічні закупівлі; договори; утримання, експлуатацію, ремонт, будівництво адміністративних будинків; обслуговування території; створення працівникам безпечних умов праці; охорону праці та техніку безпеки; пожежну безпеку; інші питання матеріально-побутового, господарського забезпечення та розпорядження державним майном - начальник відділу матеріально-технічного та господарського забезпечення Семенюк Олег Васильович тел. 48 16 08.