flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Рішенням суду не може бути дозволено або заборонено використовувати звіт про оцінку майна

18 червня 2020, 14:30

До Господарського суду Житомирської області звернулося з позовом Акціонерне товариство (далі - АТ)  "Акціонерний Банк "Радабанк" до відповідачів: Публічного акціонерного товариства (далі - ПАТ) "Вишевичі Агротехніка" та Приватного підприємства (далі - ПП) "Україна-Експерт-Центр" в якому просить суд:

- визнати протиправними дії ПАТ "Вишевичі Агротехніка" із замовлення у ПП "Україна-Експерт-Центр" звіту про оцінку майна (комплекс будівель та споруд) на підставі укладеного договору; 

- визнати  протиправними дії ПП "Україна-Експерт-Центр" з оцінки комплексу будівель та споруд, що виконана на замовлення ПАТ "Вишевичі Агротехніка" на підставі укладеного договору, та складання звіту про оцінку майна (комплекс будівель та споруд) щодо визначення можливої ринкової вартості комплексу будівель та споруд;

- заборонити ПАТ "Вишевичі Агротехніка" повністю та частково використання звіту про оцінку майна (комплекс будівель та споруд), виконаного ПП "Україна-Експерт-Центр" щодо визначення можливої ринкової вартості комплексу будівель та споруд, з величиною вартості, отриманої внаслідок оцінки:  8 050 336,00 грн без ПДВ, у т.ч. передавати її будь-яким фізичним або юридичним особам, використовувати при вчинені цивільно-правових правочинів (справа № 906/108/19).

Попередньо, між ПАТ "Вишевичі Агротехніка" та суб`єктом оціночної діяльності ПП "Україна-Експерт-Центр" було укладено договір на проведення оцінки майна, результатом якого стало складання звіту про оцінку майна щодо визначення можливої ринкової вартості комплексу будівель та споруд, що складається з 14 одиниць об`єктів нерухомого майна.

АТ "Акціонерний Банк "Радабанк", посилаючись на порушення відповідачами його права власності, звернувся до суду з вимогою про визнання протиправними дій ПАТ "Вишевичі Агротехніка" із замовлення оцінки нерухомого майна, власником якого ПАТ "Вишевичі Агротехніка" не був на дату замовлення, визнання протиправними дій ПП "Україна-Експерт-Центр" з приводу здійснення оцінки майна без згоди власника на здійснення оцінки, за відсутності дозволу та фактичного огляду нерухомого майна, а також забороною повністю та частково використовувати звіт про оцінку майна.

Ч. 2 ст.11 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" передбачено, що замовниками оцінки майна можуть бути особи, яким зазначене майно належить на законних підставах або у яких майно перебуває на законних підставах, а також ті, які замовляють оцінку майна за дорученням зазначених осіб. Замовники оцінки повинні забезпечити доступ суб`єкта оціночної діяльності до майна, що підлягає оцінці на законних підставах, отримання ним необхідної та достовірної інформації про зазначене майно для проведення його оцінки.

Суд встановив, що на момент звернення позивача з даним позовом, питання щодо визначення власника на спірне майно остаточно не вирішено та є предметом дослідження у господарській справі №906/469/17, а відтак, суд вважає доводи позивача стосовно протиправності дій ПАТ "Вишевичі Агротехніка" із замовлення звіту про оцінку майна не доведеними.

Статтею 8 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" встановлені обмеження щодо проведення оцінки майна, зокрема, не допускається проведення оцінки майна суб`єктами оціночної діяльності - суб`єктами господарювання у таких випадках:

- проведення суб`єктом оціночної діяльності - суб`єктом господарювання оцінки майна, що належить йому або оцінювачам, які працюють у його складі, на праві власності або на яке зазначені особи мають майнові права;

- проведення оцінки майна фізичної особи-замовника або керівників юридичної особи, яка є замовником оцінки, оцінювачем, який має родинні зв`язки з зазначеними особами, або суб`єктом оціночної діяльності - суб`єктом господарювання, керівництво якого має зазначені зв`язки;

- проведення оцінки майна своїх засновників (учасників).

Тобто, Закон України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" та жоден із законодавчих актів не встановлюють будь-яких обмежень для суб`єктів оціночної діяльності у разі замовлення оцінки не власником майна. 

Також, суд вважає за необхідне зазначити, що заявлена банком вимога про заборону першому відповідачу використовувати звіт про оцінку майна співвідноситься із способом забезпечення позову, а не може бути тим способом, що захистить право.  

Враховуючи вищевикладене, підставою для звернення до суду є наявність порушеного права (охоронюваного законом інтересу), і таке звернення здійснюється особою, котрій це право належить, і саме з метою його захисту. Відсутність обставин, які б підтверджували наявність порушення права особи, за захистом якого вона звернулася, чи охоронюваного законом інтересу, є підставою для відмови у задоволенні такого позову.

Дослідивши в сукупності наявні в матеріалах справи документи, суд дійшов висновку, що позивачем не доведено достатніми та допустимими доказами факту порушення його прав чи інтересів з боку відповідачів.

Сам по собі факт замовлення відповідачем ПАТ "Вишевичі Агротехніка", виконання та складання відповідачем ПП "Україна-Експерт-Центр" звіту про оцінки майна не призводить  до порушення прав позивача, оскільки звіт про оцінку майна (комплекс будівель та споруд) лише відображає зроблені суб`єктом оціночної діяльності - суб`єктом господарювання висновки та станом на момент пред`явлення позову втратив чинність.

Суд вирішив в задоволенні позову АТ "Акціонерний Банк "Радабанк" до ПАТ "Вишевичі Агротехніка" та ПП "Україна-Експерт-Центр" відмовити повністю.

Постановою Північно-західного апеляційного господарського суду від 04.03.2020 апеляційну скаргу АТ "Акціонерний Банк "Радабанк" на рішення Господарського суду Житомирської області від 21.11.2019 р. у справі № 906/108/19  залишено без задоволення, а рішення суду першої інстанції - без змін.

Рішення набрало законної сили: 24.12.2019

Повний текст рішення І інстації за посиланням: http://reyestr.court.gov.ua/ Review /86002896

Повний текст рішення ІІ інстанції за посиланням: http://reyestr.court.gov.ua/Review/%2088104176

 

Слід зазначити, що у постанові Великої Палати Верховного Суду від 11.06.2019 по справі № 910/15651/17 визначено, що законом не передбачений такий спосіб захисту цивільних прав або інтересів, як визнання незаконною бездіяльності суб`єкта цивільних правовідносин, адже задоволення відповідної вимоги не призводить до захисту прав, а лише може бути використане для захисту інших прав або інтересів.

Відповідно до правової позиції, що була викладена у постанові Великої Палати Верховного Суду від 13.03.2018 по справі № 914/881/17: сам по собі звіт про оцінку майна є документом, який фіксує дії суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання щодо оцінки майна, здійснювані ним у певному порядку та спрямовані на виконання його професійних обов'язків, визначених законом і встановлених відповідним договором, а тому не створює жодних правових наслідків для учасників правовідносин з оцінки майна, а лише відображає та підтверджує зроблені суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання висновки і його дії щодо реалізації своєї практичної діяльності.

Тому встановлена правова природа звіту про оцінку майна унеможливлює здійснення судового розгляду щодо застосування до нього наслідків, пов'язаних зі скасуванням юридичних актів чи визнанням недійсними правочинів.

 

Прессекретар