flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Засади використання автоматизованої системи документообігу суду

                                

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішенням зборів суддів Господарського суду Житомирської області №2 від 20.04.2016 р.       
Із змінами, внесеними рішеннями зборів суддів Господарського суду Житомирської області №7 від 17.05.2017 р.; № 4 від 28.03.2018 р.; № 6 від 20.06.2018 р.; № 4 від 05.06.2019 р., № 8 від 19.12.2019 р., № 2 від 29.01.2020 р., № 8 від 29.05.2020 р., № 2 від 07.04.2021р., № 6 від 29.12.2021 р., № 3 від 22.12.2023 р.

                           
  

Засади використання
автоматизованої системи документообігу суду

1. Цілі та завдання

1.1. Засади використання автоматизованої системи документообігу Господарського суду Житомирської області (далі - Засади) розроблені, на виконання абз. 2 п.п. 1.4.9. п. 1.4. розділу І Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 року №30.

1.2. Засади є обов’язковими для застосування суддями і працівниками апарату Господарського суду Житомирської області.

2. Особливості функціонування автоматизованої системи

2.1. У Господарському суді Житомирської області використовується комп'ютерна програма "Діловодство спеціалізованого суду", розроблена адміністратором автоматизованої системи для судів господарської юрисдикції.

2.2. Технічний супровід та підтримка працездатності автоматизованої системи в суді здійснюються адміністратором автоматизованої системи на підставі укладених договорів з ДСА України та судом.

3.Функціональні обов'язки, права користувачів автоматизованої системи

3.1. Налаштування автоматизованого робочого місця користувача автоматизованої системи у відповідності до функціональних обов'язків та прав доступу, визначених наказом керівника апарату суду, здійснює головний спеціаліст з інформаційних технологій.

4.Розподіл судових справ між суддями

4.1. У Господарському суді Житомирської області може застосовуватися:

-автоматизований розподіл судових справ одразу після реєстрації відповідної судової справи;

-пакетний автоматизований розподіл судових справ після реєстрації певної кількості судових справ;

-розподіл судових справ шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді;

-повторний автоматизований розподіл судових справ;

-визначення складу суду з метою заміни судді (суддів).

4.2. Не розподіляються щодо конкретного судді судові справи, що надійшли:

за два місяці до закінчення повноважень судді;

за три робочі дні до початку відпустки - для суддів спеціалізації з розгляду справ про банкрутство (неплатоспроможність) (доповнено згідно рішення зборів суддів № 8 від 19.12.2019)

(абзац 3 виключено згідно рішення зборів суддів № 8 від 19.12.2019)

за три робочих дні до початку відпустки, якщо її тривалість становить більше трьох календарних днів - для суддів спеціалізації з розгляду справ у спорах між господарюючими суб'єктами (зміни внесені згідно рішення зборів суддів № 4 від 05.06.2019 );

за однин робочий день до початку відпустки, якщо її тривалість становить три календарні дні та менше - для суддів спеціалізації з розгляду справ у спорах між господарюючими суб'єктами (доповнено згідно рішення зборів суддів № 4 від 05.06.2019 );

у період відпустки судді;

за один робочий день до відрядження (за три робочі дні - якщо тривалість відрядження становить більше семи календарних днів) та в дні перебування судді у відрядженні;

під час тимчасової непрацездатності судді;

за один робочий день до направлення судді на навчання, підвищення кваліфікації, для участі у семінарських заняттях, діяльності органів суддівського самоврядування, які проводяться, у тому числі в онлайн-формі чи дистанційному режимі, тощо без відбуття у відрядження (за наявності наказу голови суду);

(доповнено згідно рішення зборів суддів № 2 від 07.04.2021)

у дні перебування судді на навчанні, підвищенні кваліфікації, участі у семінарських заняттях, діяльності органів суддівського самоврядування, тощо без відбуття у відрядження (за наявності наказу голови суду);

у разі призначення судді членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України - з моменту прийняття рішення про призначення;

в інших передбачених законом випадках, у яких суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ. 

4.3. Запроваджено спеціалізацію суддів з розгляду таких категорій справ:

1) за заявами про банкрутство (неплатоспроможність) (додаток 1);

2) у спорах між господарюючими суб'єктами та з інших підстав (загальна) (додаток 2).

4.4. Встановлено коефіцієнти складності судових справ за категоріями:

 

 Коефіцієнти складності судових справ спеціалізації з розгляду спорів між господарюючими суб'єктами та з інших підстав (загальна)

Код

Категорія справи

Коефіцієнт складності

200000000

Справи позовного провадження

1

201000000

Справи у спорах щодо права власності чи іншого речового права на нерухоме майно (крім землі), з них

1

201010000

про державну власність, з них

1

201010100

щодо реєстрації або обліку прав на майно

1

201010200

щодо визнання незаконним акта, що порушує право власності

1

201010300

щодо визнання права власності

1

201010400

щодо усунення перешкод у користуванні майном

1

201010500

щодо оренди

1

201020000

про комунальну власність, з них

1

201020100

щодо реєстрації або обліку прав на майно

1

201020200

щодо визнання незаконним акта, що порушує право власності

1

201020300

щодо визнання права власності

1

201020400

щодо усунення перешкод у користуванні майном

1

201020500

щодо оренди

1

201030000

про приватну власність, з них

1

201030100

щодо реєстрації або обліку прав на майно

1

201030200

щодо визнання незаконним акта, що порушує право власності

1

201030300

щодо визнання права власності

1

201030400

щодо витребування майна із чужого незаконного володіння

1

201030500

щодо усунення перешкод у користуванні майном

1

201030600

щодо самочинного будівництва

1

201040000

щодо речових прав на чуже майно, з них

1

201040100

щодо володіння чужим майном

1

201040200

щодо сервітутів

1

202000000

Справи у спорах, що виникають із земельних відносин, з них

1

202010000

щодо припинення права власності на земельну ділянку

1

202020000

щодо припинення права користування земельною ділянкою, з них

1

202020100

щодо припинення права оренди

1

202030000

щодо земельних сервітутів

1

202040000

щодо права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис)

1

202050000

щодо права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій)

1

202060000

щодо визнання незаконним акта, що порушує право власності на земельну ділянку

1

202070000

щодо визнання незаконним акта, що порушує право користування земельною ділянкою, з них

1

202070100

щодо визнання незаконним акта, що порушує право оренди

1

202080000

щодо визнання права власності на земельну ділянку

1

202090000

щодо усунення порушення прав власника

1

202100000

щодо відшкодування шкоди, збитків

1

202110000

щодо стягнення штрафних санкцій

1

202120000

щодо невиконання або неналежного виконання зобов’язань

1

202120100

що виникають з договорів купівлі-продажу

1

202120200

що виникають з договорів оренди

1

203000000

Справи у спорах щодо захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності, з них

1

203010000

щодо прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок

1

203020000

щодо торговельної марки (знака для товарів і послуг), з них

1

203020100

щодо визнання торговельної марки добре відомою

1

203020200

щодо комерційного найменування

1

203030000

щодо права попереднього користування

1

203040000

щодо авторських та суміжних прав, з них

1

203040100

колективного управління майновими правами автора та суміжними правами

1

204000000

Справи у спорах щодо захисту ділової репутації

1

205000000

Справи у спорах щодо застосування антимонопольного та конкурентного законодавства, з них

1

205010000

щодо захисту економічної конкуренції, з них

1

205010100

щодо антиконкурентних узгоджених дій

1

205010200

щодо надання дозволу на проведення перевірки

1

205020000

щодо зловживання монопольним (домінуючим) становищем

1

205030000

щодо антиконкурентних дій органів влади

1

205040000

щодо захисту від недобросовісної конкуренції

1

206000000

Справи у спорах щодо цінних паперів

1

207000000

Справи у спорах, що виникають з корпоративних відносин, з них

1

207010000

оскарження рішень загальних зборів учасників товариств, органів управління

1

207020000

визнання недійсними установчих документів, внесення змін до них

1

207030000

пов’язані з діяльністю органів управління товариства

1

207040000

пов’язані з правами на акції, частку у статутному капіталі

1

207050000

визнання недійсними господарських договорів, пов’язаних з реалізацією корпоративних прав

1

207060000

внесення змін у реєстр акціонерів та оскарження дій реєстратора

1

207070000

про відшкодування збитків, завданих юридичній особі діями (бездіяльністю) її посадової особи

1

208000000

Справи у спорах щодо приватизації майна, з них

1

208010000

щодо укладення, зміни, розірвання, виконання договорів купівлі-продажу та визнання їх недійсними

1

208020000

щодо визнання недійсними актів

1

208030000

щодо притягнення до відповідальності за порушення законодавства про приватизацію

1

209000000

Справи у спорах, що виникають із правочинів, зокрема, договорів (крім категорій 201000000-208000000), з них

1

209010000

купівлі-продажу, з них

1

209010100

поставки товарів, робіт, послуг, з них

1

209010101

енергоносіїв

1

209020000

оренди

1

209030000

лізингу

1

209040000

підряду, з них

1

209040100

будівельного підряду

1

209050000

надання послуг

1

209060000

перевезення, транспортного експедирування, з них

1

209060100

залізницею, з них

1

209060101

втрата, пошкодження, псування вантажу

1

209070000

страхування

1

209080000

банківської діяльності, з них

1

209080100

кредитування, з них

1

209080101

забезпечення виконання зобов’язання

1

209090000

доручення, комісії, управління майном

1

209100000

зберігання

1

209110000

спільної діяльності

1

209120000

зовнішньоекономічної діяльності, з них

1

209120100

із залученням іноземних інвестицій

1

210000000

Справи у спорах, щодо недоговірних зобов’язань, з них

1

210010000

спонукання виконати або припинити певні дії

1

210020000

повернення безпідставно набутого майна (коштів)

1

210030000

про відшкодування шкоди

1

211000000

Справи у спорах щодо оскарження актів (рішень) суб'єктів господарювання та їхніх органів, посадових та службових осіб у сфері організації та здійснення господарської діяльності

1

213000000

Інші справи позовного провадження

1

221000000

Справи наказного провадження

0,5

231000000

Справи щодо оскарження рішень третейських судів та про видачу наказів на примусове виконання рішень третейських судів

1

231010000

справи про скасування рішення третейського суду

1

231020000

справи про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду

1

241000000

Інші справи

1

 

Коефіцієнти складності судових справ спеціалізації з розгляду справ про банкрутство (неплатоспроможність)

212000000

Справи про банкрутство, з них

2

212010000

банкрутство юридичної особи

2

212020000

неплатоспроможність фізичної особи

2

212030000

неплатоспроможність фізичної особи-підприємця

2

212040000

грошові вимоги кредитора до боржника

1

212050000

майнові спори, стороною в яких є боржник, з них:

1

212050100

спори з позовними вимогами до боржника та щодо його майна

1

212050200

спори про визнання недійсними правочинів, укладених боржником

1

212050300

спори про повернення (витребування) майна боржника або відшкодування його вартості

1

212050400

про стягнення заробітної плати

1

212050500

про поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника

1

212060000

затвердження плану санації або плану реструктуризації боргів боржника

1

212070000

справи за заявами про затвердження планів санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство

1

212080000

визнання недійсними результатів аукціону, з них:

1

212080100

щодо визнання недійсним правочину, вчиненого з порушенням порядку підготовки та проведення аукціону

1

212090000

діяльність арбітражного керуючого

0,1

212100000

щодо припинення повноважень керівника або органу управління боржника

0,1

212110000

скасування арештів майна, звільнення активів боржника

0,1

212120000

скарги на рішення, дії чи бездіяльність державних та інших органів

0,1

212130000

інші вимоги до боржника

0,1

 

Коефіцієнти складності окремих процесуальних питань (заяв)

Код

Окреме процесуальне питання

Коефіцієнт складності

600010000

Заява про забезпечення (скасування забезпечення)позову або доказів

0,5

600020000

Заява про відвід судді

0,1

600030000

Заява про виправлення помилки у судовому рішенні

0,1

600040000

Заява про роз'яснення судового рішення

0,1

600050000

Заява про ухвалення додаткового рішення

0,1

600060000

Заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами

0,5

600070000

Заява про перегляд судового рішення за виключними обставинами

0,1

600080000

Заява про відновлення втраченого провадження

0,1

600090000

Заява про відстрочку або розстрочку виконання судового рішення

0,1

600100000

Заява про заміну сторони виконавчого провадження

0,1

600110000

Інші скарги та заяви в процесі виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб)

0,5

600120000

Виконання судових доручень іноземних судів

0,1

600130000

Заява про скасування судового наказу

0,1

600140000

Інші процесуальні питання

0,1

 (Пункт 4.4. викладено у новій редакції згідно рішення зборів суддів № 6 від 29.12.2021, доповнено згідно рішення зборів суддів № 3 від 22.12.2023)

4.5. Встановлено навантаження розгляду справ на суддів, які обіймають адміністративні посади (голова суду, заступник голови суду) у розмірі 70% (коефіцієнт 0,7) від фактичного навантаження на суддю. (зміни згідно рішення зборів суддів № 2 від 29.01.2020)

4.6. Заяви про забезпечення позову, доказів, подані після подання позовної заяви передаються раніше визначеному у судовій справі судді.

У разі подання заяви про забезпечення позову до подання позовної заяви та постановлення ухвали про забезпечення (або яка ще перебуває на розгляді), подана позовна заява передається раніше визначеному у судовій справі судді.

4.7. У випадках повернення судових справ із судів апеляційної або касаційної інстанцій після скасування ухвал, і передачі їх раніше визначеному у судовій справі головуючому судді (судді-доповідачу), ухвалу яких скасовано чи у провадженні яких перебувала або перебуває судова справа, уповноважена особа апарату суду створює в АС «ДСС» документ «Протокол передачі судової справи раніше визначеному складу суду», який на далі додається до матеріалів судової справи.

5.Особливості повторного автоматизованого розподілу справ та заяв

5.1. У випадку коли суддя не може продовжувати розгляд справи більше 14 календарних днів (тимчасова непрацездатність, відпустка тощо), що може перешкодити розгляду справи у строки, встановлені ГПК України, справа підлягає повторному автоматизованому розподілу – на підставі вмотивованого розпорядження керівника апарату суду.

5.2. Заяви подані згідно ст. 243, 244, 245, 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337, 342, 362 ГПК України та п.19.4 ч.1 Перехідних положень, що надійшли за 3 робочі дні до початку відпустки та у разі відсутності судді підлягають повторному автоматизованому розподілу – на підставі вмотивованого розпорядження керівника апарату суду.

Керівнику апарату суду передавати згідно розпорядження (без авторозподілу) нерозглянуті заяви (КДМ) по справах, які було повторно автоматично розподілено у зв'язку з настанням обставин, які унеможливлюють участь судді у розгляді справи.

5.3. У випадку надходження клопотань (заяв) про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції та зауважень на протоколи судових засідань, які потребують процесуального вирішення відповідно до ст. 197 та ст. 224 ГПК України, а суддя на час їх надходження та визначеного законом стороку розгляду відсутній, реєструвати такі клопотання (заяви) та зауваження, окремо від справи як КДМ зазначаючи тип заяви "інші заяви" та піддавати авторозподілу.

5.4. У разі необхідності видачі виконавчого документу та за відсутності судді, який приймав рішення у справі, реєструвати її окремо від справи як КДМ зазначаючи тип заяви “інші заяви” та передавати на авторозподіл.

5.5. У разі необхідності вирішення питання про відвід судді, згідно ст. 39 ГПК України, суддею, який не входить до складу суду, реєструвати заяву про відвід судді окремо від справи як КДМ зазначаючи тип заяви “інші заяви” та передавати на авторозподіл.

           5.6. (виключено згідно рішення зборів суддів № 4 від 05.06.2019 ).

5.7. У випадку відсутності судді на дату внесення відомостей до судового наказу на підставі ч.2 ст.155 ГПК України, передавати наказне провадження на авторозподіл як картку додаткових матеріалів (КДМ).

6.Особливості розподілу у справах про банкрутство (неплатоспроможність)

6.1.Справи про банкрутство (неплатоспроможність) підлягає автоматизованому розподілу для визначення іншого складу суду у випадках скасування судами апеляційної та касаційної інстанцій ухвал (постанов):

1) про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність);

2) про відмову у відкритті справи про банкрутство (неплатоспроможність);

3) про введення процедури санації;

4) про затвердження плану санації;

5) про визнання боржника банкрутом;

6) про затвердження плану реструктуризації боргів;

7) інших ухвал, які опосередковують  рух справи про банкрутство (неплатоспроможність).

(пункт 6.1 в редакції згідно рішення зборів суддів № 8 від 29.05.2020)

6.2.Справа про банкрутство  (неплатоспроможність) передається судді, в провадженні якого вона перебувала, у разі скасування винесених ним ухвал, які пов'язані виключно з рухом справи, а саме ухвал про:

1) передачу справи за підсудністю;

2) повернення заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність);

3) відмову в прийнятті заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність);

4) зупинення провадження у справі;

5) залишення заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) без розгляду. 

(пункт 6.2 в редакції згідно рішення зборів суддів № 8 від 29.05.2020)

6.3. У разі скасування судами апеляційної та касаційної інстанцій інших судових рішень у справі про банкрутство, ніж зазначені 6.1. - 6.2. Засад, здійснюється автоматичний розподіл справи для розгляду (нового розгляду) в іншому складі суду лише у відповідній частині, що була скасована. Після розгляду (нового розгляду) справи у відповідній частині іншим складом суду ці матеріали приєднуються до основної справи.

6.4. У разі надходження заяв кредиторів з вимогами до боржника, що подаються у відповідності до Кодексу України з процедур банкрутства, здійснювати розподіл таких заяв не пізніше одного робочого дня до початку відпустки чи відрядження судді.

6.5. У разі закінчення повноважень судді у провадженні якого перебуває справа про банкрутство (неплатоспроможність) та у зв'язку з іншими обставинами, які унеможливлюють участь судді в розгляді справ даної категорії, доручити керівнику апарату, а у разі її відсутності особі, яка виконує її обов'язки, передавати згідно розпорядження не розглянуті кредиторські заяви, інші заяви, скарги, клопотання, тощо, на розгляд судді, в провадженні якого перебуває конкретна справа.

6.6. У разі надходження позовних заяв з майновими вимогами від боржника чи до боржника, щодо якого відкрито провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність); заяв з позовними вимогами до боржника та щодо його майна; заяв про визнання недійсними результатів аукціону; заяв про визнання недійсними будь-яких правочинів, укладених боржником; заяв про повернення (витребування) майна боржника або відшкодування його вартості відповідно; заяв про стягнення заробітної плати; заяв про поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника; заяв з іншими вимогами до боржника  здійснювати розподіл таких позовних заяв судді, в провадженні якого перебуває справа про банкрутство боржника. У разі відсутності судді (тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка тощо), в провадженні якого перебуває справа про банкрутство (неплатоспроможність) боржника, вказані позовні заяви розподіляти між суддями, що спеціалізуються на розгляді справ про банкрутство (неплатоспроможність).

(пункт 6.6 в редакції згідно рішення зборів суддів № 8 від 29.05.2020)

6.7. Доручити керівнику апарату Господарського суду Житомирської області (особі, що виконує обов’язки) після виходу судді з відпустки чи повернення з відрядження, тощо, передавати згідно розпорядження кредиторські заяви та  заяви, зазначені у п.6.6. Засад, які були  розподілені згідно авторозподілу та призначені (або не призначені) до розгляду іншими суддями спеціалізації з розгляду справ про банкрутство для розгляду судді, в провадженні якого перебуває справа про визнання боржника банкрутом.

(пункт 6.7 в редакції згідно рішення зборів суддів № 8 від 29.05.2020)

 7.Особливості внесення до автоматизованої системи відомостей щодо набрання судовим рішенням законної сили.

7.1. Відомості про набрання судовим рішенням законної сили вносяться до автоматизованої системи головуючим суддею (суддею-доповідачем), а в разі  його відсутності (тимчасова непрацездатність, відпустка тощо) - відповідальною особою, визначеною наказом керівника апарату Господарського суду Житомирської області.

8.Прикінцеві та перехідні положення

8.1. Засади використання автоматизованої системи документообігу Господарського суду Житомирської області набирають чинності з наступного дня після дня їх затвердження зборами суддів Господарського суду Житомирської області.

                                                                                                                                                                                                      Додаток 1

Спеціалізація з розгляду справ про банкрутство (неплатоспроможність):

 голова суду Костриця Олег Олександрович;

 суддя Гнисюк Сергій Дмитрович;

 суддя Макаревич Валерій Анатолійович;

 суддя Омельян Олексій Сергійович

                                                                                                                                                        Додаток 2

Спеціалізація з розгляду спорів між господарюючими суб'єктами та з інших підстав (загальна):

заступник голови суду Давидюк Валерій Кіндратович;

суддя Кравець Світлана Георгіївна;

суддя Вельмакіна Таїса Миколаївна;

суддя Кудряшова Юлія Валеріївна;

суддя Лозинська Ірина Василівна;

суддя Машевська Оксана Петрівна;

суддя Сікорська Наталія Анатоліївна;

суддя Соловей Людмила Анатоліївна;

суддя Прядко Оксана Василівна;

суддя Тимошенко Олександр Михайлович;

суддя Шніт Альона Василівна