flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Засади використання автоматизованої системи документообігу суду

                                

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішенням зборів суддів Господарського суду Житомирської області №2 від 20.04.2016 р.       
Із змінами, внесеними рішеннями зборів суддів Господарського суду Житомирської області №7 від 17.05.2017 р.; № 4 від 28.03.2018 р.; № 6 від 20.06.2018 р.; № 4 від 05.06.2019 р.

                           
  

Засади використання
автоматизованої системи документообігу суду

1. Цілі та завдання

1.1. Засади використання автоматизованої системи документообігу Господарського суду Житомирської області (далі - Засади) розроблені, на виконання абз. 2 п.п. 1.4.9. п. 1.4. розділу І Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 року №30.

1.2. Засади є обов’язковими для застосування суддями і працівниками апарату Господарського суду Житомирської області.

2. Особливості функціонування автоматизованої системи

2.1. У Господарському суді Житомирської області використовується комп'ютерна програма "Діловодство спеціалізованого суду", розроблена адміністратором автоматизованої системи для судів господарської юрисдикції.

2.2. Технічний супровід та підтримка працездатності автоматизованої системи в суді здійснюються адміністратором автоматизованої системи на підставі укладених договорів з ДСА України та судом.

3.Функціональні обов'язки, права користувачів автоматизованої системи

3.1. Налаштування автоматизованого робочого місця користувача автоматизованої системи у відповідності до функціональних обов'язків та прав доступу, визначених наказом керівника апарату суду, здійснює головний спеціаліст з інформаційних технологій.

4.Розподіл судових справ між суддями

4.1. У Господарському суді Житомирської області може застосовуватися:

-автоматизований розподіл судових справ одразу після реєстрації відповідної судової справи;

-пакетний автоматизований розподіл судових справ після реєстрації певної кількості судових справ;

-розподіл судових справ шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді;

-повторний автоматизований розподіл судових справ;

-визначення складу суду з метою заміни судді (суддів).

4.2. Не розподіляються щодо конкретного судді судові справи, що надійшли:

за два місяці до закінчення повноважень судді;

за чотирнадцять календарних днів до початку відпустки, якщо її тривалість становить не менше чотирнадцяти календарних днів - для суддів колегії з розгляду справ про банкрутство;

за три робочих дні до початку відпустки, якщо її тривалість становить менше чотирнадцяти календарних днів - для суддів колегії з розгляду справ про банкрутство;

за три робочих дні до початку відпустки, якщо її тривалість становить більше трьох календарних днів - для суддів колегії з розгляду справ у спорах між господарюючими суб'єктами (зміни внесені згідно рішення зборів суддів № 4 від 05.06.2019 );

за однин робочий день до початку відпустки, якщо її тривалість становить три календарні дні та менше - для суддів колегії з розгляду справ у спорах між господарюючими суб'єктами (доповнено згідно рішення зборів суддів № 4 від 05.06.2019 );

у період відпустки судді;

за один робочий день до відрядження (за три робочі дні - якщо тривалість відрядження становить більше семи календарних днів) та в дні перебування судді у відрядженні;

під час тимчасової непрацездатності судді;

за один робочий день до направлення судді на навчання, підвищення кваліфікації, для участі у семінарських заняттях, діяльності органів суддівського самоврядування, Вищої ради юстиції тощо без відбуття у відрядження (за наявності наказу голови суду);

у дні перебування судді на навчанні, підвищенні кваліфікації, участі у семінарських заняттях, діяльності органів суддівського самоврядування, Вищої ради юстиції тощо без відбуття у відрядження (за наявності наказу голови суду);

у разі призначення судді членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України - з моменту прийняття рішення про призначення;

в інших передбачених законом випадках, у яких суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ. 

4.3. Запроваджено спеціалізацію суддів з розгляду таких категорій справ:

1) за заявами про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (додаток 1);

2) у спорах між господарюючими суб'єктами та з інших підстав (загальна) (додаток 2).

4.4. Встановлено наступні коефіцієнти складності судової справи (категорії судової справи):

у справах позовного провадження: всі позовні заяви, зустрічні позовні заяви, позовні заяви третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору - 1; заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами - 0,7; заяви про відстрочку або розстрочку виконання рішення, ухвали, постанови, зміну способу та порядку їх виконання - 0,5; скарги на дії чи бездіяльність органів Державної виконавчої служби - 0,8;заяви щодо оскарження рішень третейських судів, видачі виконавчого документу на примусове виконання рішень третейських судів - 0,7; заяви щодо виконання доручень іноземних судів - 0,5; вжиття запобіжних заходів - 0,7; скасування ухвали про вжиття запобіжних заходів - 0,1; збільшення (зменшення) розміру позовних вимог - 0,1; зміну предмету або підстави позову - 0,5; відмову від позову - 0,1; відновлення чи продовження процесуальних строків - 0,2; забезпечення позову чи скасування забезпечення позову - 0,5; зміна, залучення нових учасників судового процесу, правонаступництво, залучення третьої особи - 0,5; зупинення провадження у справі - 0,5; прийняття додаткового рішення, ухвали - 0,5; роз'яснення рішення, ухвали - 0,5; виправлення рішення, ухвали - 0,1; виправлення помилки у наказі - 0,2; визнання наказу таким, що не підлягає виконанню - 0,6; поновлення пропущеного строку для пред'явлення наказу до виконання - 0,5; видача дублікату наказу - 0,3; затвердження мирової угоди (у тому числі на стадії виконання рішення) - 0,8; заміну сторони у виконавчому провадженні - 0,3; розстрочення, відстрочення, повернення судового збору та звільнення від його сплати - 0,5; призначення експертизи, клопотання експертів - 0,6; інші заяви, за результатами розгляду яких прийняті судові рішення можуть бути оскарженні у встановленому порядку - 0,5;

у справах про банкрутство:  заяви про порушення справи про банкрутство — 2; заяви у спорах із вимогами майнового характеру до боржника — 1; заяви кредиторів про грошові вимоги до боржника — 1; заяви у спорах про визнання недійсними будь-яких правочинів (договорів), укладених боржником — 1; заяви про сплату податків, зборів (обов’язкових платежів) - 1; заяви про стягнення заробітної плати - 1; заяви про поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника - 1; визнання недійсним рішень органів державної влади і місцевого самоврядування та інших органів, пов’язаних з такими вимогами - 1; заяви у спорах, пов’язаних з проведенням аукціонів з продажу майна боржника - 1; заяви у спорах, пов’язаних з діяльністю арбітражного керуючого - 0,3; скарги на рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади і місцевого самоврядування та інших органів у випадках, передбачених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" - 0,5; заяви про визнання недійсним правочинів (договорів) та спростування майнових дій боржника - 1; заяви про вжиття заходів до забезпечення вимог кредиторів - 0,5; заяви про скасування або зміну заходів щодо забезпечення - 0,5; заяви про усунення керівника боржника від посади; заяви про припинення повноважень керівника боржника та виконавчих органів його управління - 0,5; заяви про продовження судової процедури - 0,3; заяви про скасування арештів майна боржника чи інших обмежень щодо розпорядження його майном, заяви про звільнення активів боржника з-під податкової застави - 0,3; заяви про участь у санації боржника - 0,3; заяви про введення процедури санації - 0,5; заяви про затвердження плану санації та змін до нього - 0,8; заяви власника майна (органу, уповноваженого управляти майном) боржника про намір задовольнити вимоги кредиторів - 0,3; заяви про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури - 0,8; заяви про передавання активів боржника, які залишаються непроданими на час закінчення процедури ліквідації, в управління іншій юридичній особі - 0,5; заяви про проведення незалежної оцінки майна боржника - 0,3; заяви про затвердження мирової угоди - 0,8; заяви про визнання мирової угоди недійсною - 1; заяви про розірвання мирової угоди - 0,8; заяви про затвердження плану погашення боргів фізичної особи-підприємця або його зміну - 0,3; заяви про недопущення звільнення фізичної особи - підприємця від зобов’язань - 0,3; заяви про призначення керуючого санацією, ліквідатора, розпорядника майна у разі припинення повноважень раніше призначеного розпорядника майна, а також заяви про припинення повноважень розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора - 0,5; заяви про формування фонду для авансування грошової винагороди і відшкодування витрат арбітражного керуючого та порядок використання його коштів - 0,3; заяви про встановлення грошової винагороди арбітражного керуючого, заяви про затвердження звіту про нарахування та виплату грошової винагороди арбітражного керуючого, здійснення та відшкодування його витрат - 0,5; скарги на дії арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) - 0,8; скарги на дії Державної виконавчої служби при виконанні ухвал суду у справі про банкрутство - 0,8; заяви про виключення майна із складу ліквідаційної маси - 0,3; заяви, пов’язані з іноземною процедурою банкрутства - 1; заяви з іншими вимогами щодо надання, зміни або припинення прав і обов’язків учасників провадження у справі про банкрутство - 0,3; заяви про затвердження плану санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство - 1; зупинення провадження у справі - 0,5; зобов’язання опублікувати оголошення (ухвала попереднього засідання) - 0,3; затвердження реєстру вимог конкурсних кредиторів (ухвала підготовчого засідання) - 0,8; прийняття додаткового рішення, ухвали - 0,5; роз’яснення і виправлення рішення, ухвали - 0,5; розстрочення, відстрочення, повернення судового збору та звільнення від його сплати - 0,3; призначення експертизи, клопотання експертів -0,5; інші заяви, за результатам розгляду яких прийняті судові рішення можуть бути оскаржені у встановленому порядку - 0,3.

4.5. Встановлено навантаження щодо розгляду справ на суддів, які обіймають адміністративні посади: голова суду -  40% від середнього навантаження на суддю; заступник голови суду – 50% від середнього навантаження на суддю.

4.6. Заяви про забезпечення позову, доказів, подані після подання позовної заяви передаються раніше визначеному у судовій справі судді.

У разі подання заяви про забезпечення позову до подання позовної заяви та постановлення ухвали про забезпечення (або яка ще перебуває на розгляді), подана позовна заява передається раніше визначеному у судовій справі судді.

4.7. У випадках повернення судових справ із судів апеляційної або касаційної інстанцій після скасування ухвал, і передачі їх раніше визначеному у судовій справі головуючому судді (судді-доповідачу), ухвалу яких скасовано чи у провадженні яких перебувала або перебуває судова справа, уповноважена особа апарату суду створює в АС «ДСС» документ «Протокол передачі судової справи раніше визначеному складу суду», який на далі додається до матеріалів судової справи.

5.Особливості повторного автоматизованого розподілу справ та заяв

5.1. У випадку коли суддя не може продовжувати розгляд справи більше 14 календарних днів (тимчасова непрацездатність, відпустка тощо), що може перешкодити розгляду справи у строки, встановлені ГПК України, справа підлягає повторному автоматизованому розподілу – на підставі вмотивованого розпорядження керівника апарату суду.

5.2. Заяви подані згідно ст. 243, 244, 245, 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337, 342, 362 ГПК України та п.19.4 ч.1 Перехідних положень, що надійшли за 3 робочі дні до початку відпустки та у разі відсутності судді підлягають повторному автоматизованому розподілу – на підставі вмотивованого розпорядження керівника апарату суду.

Керівнику апарату суду передавати згідно розпорядження (без авторозподілу) нерозглянуті заяви (КДМ) по справах, які було повторно автоматично розподілено у зв'язку з настанням обставин, які унеможливлюють участь судді у розгляді справи.

5.3. У випадку надходження клопотань (заяв) про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції та зауважень на протоколи судових засідань, які потребують процесуального вирішення відповідно до ст. 197 та ст. 224 ГПК України, а суддя на час їх надходження та визначеного законом стороку розгляду відсутній, реєструвати такі клопотання (заяви) та зауваження, окремо від справи як КДМ зазначаючи тип заяви "інші заяви" та піддавати авторозподілу.

5.4. У разі необхідності видачі виконавчого документу та за відсутності судді, який приймав рішення у справі, реєструвати її окремо від справи як КДМ зазначаючи тип заяви “інші заяви” та передавати на авторозподіл.

5.5. У разі необхідності вирішення питання про відвід судді, згідно ст. 39 ГПК України, суддею, який не входить до складу суду, реєструвати заяву про відвід судді окремо від справи як КДМ зазначаючи тип заяви “інші заяви” та передавати на авторозподіл.

           5.6. (виключено згідно рішення зборів суддів № 4 від 05.06.2019 ).

 5.7. У випадку відсутності судді на дату внесення відомостей до судового наказу на підставі ч.2 ст.155 ГПК України, передавати наказне провадження на авторозподіл як картку додаткових матеріалів (КДМ).

6.Особливості розподілу у справах про банкрутство

6.1. Справа про банкрутство підлягає автоматизованому розподілу для визначення іншого складу суду у випадках скасування судами апеляційної та касаційної інстанцій ухвал (постанов):

1) про порушення провадження у справі про банкрутство;

2) про відмову в порушенні справи про банкрутство;

3) про введення процедури санації;

4) про затвердження плану санації;

5) про визнання боржника банкрутом;

6) інших ухвал, які опосередковують рух справи про банкрутство.

6.2. Справа про банкрутство  передається судді, в провадженні якого вона перебувала, у разі скасування винесених ним ухвал, які пов'язані виключно з рухом справи, а саме ухвал про:

1) передачу справи за підсудністю;

2) повернення заяви про порушення провадження у справі про банкрутство;

3) відмову в прийнятті заяви про порушення провадження у справі про банкрутство;

4) зупинення провадження у справі;

5) залишення заяви про порушення провадження у справі про банкрутство без розгляду. 

6.3. У разі скасування судами апеляційної та касаційної інстанцій інших судових рішень у справі про банкрутство, ніж зазначені 6.1. - 6.2. Засад, здійснюється автоматичний розподіл справи для розгляду (нового розгляду) в іншому складі суду лише у відповідній частині, що була скасована. Після розгляду (нового розгляду) справи у відповідній частині іншим складом суду ці матеріали приєднуються до основної справи.

6.4. У разі надходження заяв кредиторів з вимогами до боржника, що подаються у відповідності до нової редакції Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, здійснювати розподіл таких заяв не пізніше одного робочого дня до початку відпустки чи відрядження судді.

6.5. У разі закінчення повноважень судді у провадженні якого перебуває справа про банкрутство та у зв'язку з іншими обставинами, які унеможливлюють участь судді в розгляді справ даної категорії, доручити керівнику апарату, а у разі її відсутності особі, яка виконує її обов'язки, передавати згідно розпорядження не розглянуті кредиторські заяви, інші заяви, скарги, клопотання, тощо, на розгляд судді, в провадженні якого перебуває конкретна справа.

 6.6. Доручити керівнику апарату суду (особі, що виконує обов’язки) у разі надходження позовних заяв з майновими вимогами до боржника щодо якого порушено провадження у справі про банкрутство, у тому числі, спорів з вимогами про визнання права власності, витребування майна з чужого незаконного володіння, спорів, пов'язаних з майновими вимогами учасників (акціонерів) до боржника, а також, спорів про визнання недійсними будь-яких правочинів (договорів), укладених боржником; стягнення заробітної плати; поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника, здійснювати розподіл таких позовних заяв судді, в провадженні якого перебуває справа про банкрутство боржника. У разі відсутності судді (тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка тощо), в провадженні якого перебуває справа про банкрутство боржника, вказані позовні заяви розподіляти між суддями, що спеціалізуються на розгляді справ про банкрутство.

6.7. Доручити керівнику апарату Господарського суду Житомирської області (особі, що виконує обов’язки) після виходу судді з відпустки чи повернення з відрядження, тощо, передавати згідно розпорядження кредиторські заяви, заяви, скарги, клопотання, тощо, подані відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (в редакції від 14.05.1992р. №2344-ХІІ зі змінами та доповненнями, чинній до 18.01.2013р.) і Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (в новій редакції, чинній з 19.01.2013р.), які були розподілені згідно авторозподілу та призначені (або не призначені) до розгляду іншими суддями колегії з розгляду справ про банкрутство для розгляду судді, в провадженні якого перебуває справа про визнання боржника банкрутом.

 7.Особливості внесення до автоматизованої системи відомостей щодо набрання судовим рішенням законної сили.

7.1. Відомості про набрання судовим рішенням законної сили вносяться до автоматизованої системи головуючим суддею (суддею-доповідачем), а в разі  його відсутності (тимчасова непрацездатність, відпустка тощо) - відповідальною особою, визначеною наказом керівника апарату Господарського суду Житомирської області.

8.Прикінцеві та перехідні положення

8.1. Засади використання автоматизованої системи документообігу Господарського суду Житомирської області набирають чинності з наступного дня після дня їх затвердження зборами суддів господарського суду Житомирської області.

                                                                                                                                                                                                      Додаток 1

Спеціалізація з розгляду справ за заявами про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом:

 суддя Гнисюк Сергій Дмитрович;

 суддя Костриця Олег Олександрович;

 суддя Макаревич Валерій Анатолійович;

 суддя Омельян Олексій Сергійович

                                                                                                                                                        Додаток 2

Спеціалізація з розгляду спорів між господарюючими суб'єктами та з інших підстав (загальна):

голова суду Давидюк Валерій Кіндратович;

заступник голови суду Терлецька-Байдюк Неля Ярославівна;

суддя Кравець Світлана Георгіївна;

суддя Вельмакіна Таїса Миколаївна;

суддя Кудряшова Юлія Валеріївна;

суддя Лозинська Ірина Василівна;

суддя Маріщенко Лариса Олександрівна;

суддя Машевська Оксана Петрівна;

суддя Сікорська Наталія Анатоліївна;

суддя Соловей Людмила Анатоліївна;

суддя Прядко Оксана Василівна;

суддя Тимошенко Олександр Михайлович;

суддя Шніт Альона Василівна